Vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2025


Yhtenä neljästä RPM International Inc:n yksiköstä Tremco CPG (Construction Products Group Europe) osallistuu RPM:n kestävän kehityksen strategiaan – Paremman maailman rakentamiseen. Strategia, joka koostuu kolmesta eri osasta: tuotteistamme, työntekijöistämme ja prosesseistamme.

Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2025*

  • Vähennä toimialamme scope 1 ja 2 kasvihuonekaasupäästöjä 20 % tuotantotonnia kohden.
  • Vähennämme toimintojemme energiankulutusta 10 %.
  • Vähennämme toiminnastamme kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää 10 %.
  • Lisäämme kierrätystä toiminnassamme 20%.
  • Tunnistamme ja toteutamme lisätoimia vesivarojen uudelleenkäyttämiseksi ja suojelemiseksi ja kannustamme toimittajiamme tekemään samoin.

* Vuosi 2021 lähtötasona

Mitä ovat scope 1- ja scope 2 -päästöt?

Scope 1 -päästöt sisältävät päästöt yhtiön toimitiloissa kuluttamastamme polttoaineesta ja Scope 2 -päästöt sisältävät energiayhtiöiltä ostamamme sähkön, höyryn, lämmön ja jäähdytyksen.

Scope 1 -päästöt eli suorat päästöt syntyvät polttoaineen palamisesta, esimerkiksi kun poltamme maakaasua kattiloissamme ja liesissämme, sekä yrityksen omistamista ajoneuvoista (kuorma-autot, autot, trukit jne.). Scope 1 -päästöjä vapautuu ilmakehään toimintamme suorana seurauksena.

scope 2 on päästöjä, joita aiheutamme epäsuorasti ostamalla sähköä, esimerkiksi kun laitos käyttää tuotantolinjansa pyörittämiseen läheiseltä voimalaitokselta ostettua sähköä