Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Brandveiligheid is van ons allemaal

Regelgeving is stap één op weg naar een brandveilig gebouw, maar als aannemer of installateur kunt u veel meer doen. Samen kunnen wij zorgen voor nog betere gebouwen. Zodat bij brand niet alleen mensen kunnen vluchten, maar ook het gebouw behouden blijft.

 

BIO-maatregelen

Brandwerendheid is eigenlijk een samenhang tussen drie maatregelen. Bouwkundige maatregelen, installatietechnische maatregelen en organisatorische maatregelen (samen de BIO maatregelen). Met laatstgenoemde bedoelen we de mens; brand wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door mensen. Wij gaan vaak verkeerd om met brand: we gaan er tegen vechten, we vluchten of we bevriezen en doen helemaal niets. Met alle voor- en nadelen van dien. Wij moeten er dus voor zorgen dat de menselijke factor bij een brand zo klein mogelijk is. Dus waar ligt dan het zwaartepunt? Bij de bouwkundige maatregelen.

 

Regelgeving en Bouwkundige Brandveiligheid

Regelgeving, in de vorm van het Bouwbesluit, speelt hierbij een belangrijke rol. Het Bouwbesluit stelt functionele eisen, wettelijke eisen op het gebied van brandcompartimentering en vluchtroutes. Ik ken het Bouwbesluit op het gebied van brandveiligheid en ik weet: het is een lastig document om door te komen. Dit maakt het voor een aannemer, installateur en architect vaak ook onmogelijk om het te begrijpen. Hier kunnen wij bouwpartijen bij ondersteunen. Het gaat niet sec om de producten. Ja, die leveren wij natuurlijk ook en zijn getest conform alle Europese eisen. Maar het gaat juist om die extra ondersteuning. Dat wij iets extra’s bieden op gebieden waar bouwpartijen een uitdaging hebben. Regelgeving is belangrijk, maar als de regelgeving niet begrepen wordt, is dat hetzelfde als in het Chinees neerzetten dat je niet door rood mag rijden. Dus helpen wij graag bouwpartijen hun kennis van de regelgeving te vergroten.

 

Beperken van bedrijfsrisico’s

Maar wij kunnen gezamenlijk meer doen. De regelgeving in Nederland kijkt vooral naar de mensveiligheid bij brand. Hebben mensen in een gebouw waar brand uitbreekt genoeg tijd om te vluchten? Op het moment dat je je bouwkundige brandveiligheid écht goed op orde hebt, is de kans groter dat de brand klein blijft. Hoe langer de brand klein blijft, des te groter is de kans dat het gebouw bestaan blijft, doordat de brandweer gericht kan blussen. En als het gebouw blijft bestaan, gaan ook de economische activiteiten door.

 

100% brandveiligheid

Regelgeving is daarmee een goed instrument om een eerste stap te maken naar 100% brandveiligheid. Maar daarna moeten toch de marktpartijen, inclusief de producenten, de verantwoordelijkheid pakken en samen voor de echte oplossingen zorgen. Mijn conclusie is daarom: brandveiligheid is van ons allemaal! Als we dat beseffen en hierin ook allemaal onze eigen verantwoordelijkheid pakken, dan ben ik ervan overtuigd dat de brandveiligheid in Nederlandse gebouwen zeker zal verbeteren.

Frank Hendrikse
Business Development Manager Fireprotection

10.07.2019