Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Elk product dat onder het merk Nullifire op de markt komt is van dezelfde hoogwaardige kwaliteit, beproefd, getest en gecertificeerd. Dankzij onze 'Centres of Excellence' kunt u er bovendien zeker van zijn dat dezelfde competente experts verantwoordelijk blijven voor de productie en de ontwikkeling van toekomstige producten.

Waarop en waarom worden bouwproducten voor bouwkundige brandwering getest?

Brandwerende afdichtingsystemen hebben in vergelijking tot andere systemen nog een extra uitdaging. De brandwerendheid van een systeem zorgt er immers voor dat een bouwconstructie niet bezwijkt voordat de brandweer ten tijde van brand het pand heeft kunnen ontruimen. Daarom staat bij bouwkundige brandbeveiliging de Europese geharmoniseerde norm van een bouwproduct (ETA) centraal. Hierin zijn testprincipes zoals EN 13501-2 opgenomen. Een testrapport voor brandwerende doorvoeringen wordt afgegeven door een geaccrediteerd brandlaboratorium. Dit testrapport gaat over het systeem of over het product dat is beproefd volgens de door het Bouwbesluit aangewezen norm (NEN 6069, die de Europese norm aanstuurt).
De bijbehorende testen zijn afgestemd op o.a. het type buisprofiel, de lengte van de buis, het materiaal en of de buis geïsoleerd is of niet. Tevens is het belangrijk dat je controleert of de afdichting aan beide zijden volgens het rapport is afgewerkt. Denk hierbij aan de densiteit en dikte van het gebruikte steenwol, eventueel gebruik van (rug)vullingmateriaal en de hoeveelheid reactieve coating.

CE-markering

De letters ‘CE’ komen voor op veel producten die worden verkocht binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Ze betekenen dat producten die in de EER worden verkocht, zijn beoordeeld om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van (brand)veiligheid, gezondheid en milieubescherming. Uiteraard zijn al onze Nullifire-producten indien nodig CE-gemarkeerd. Voor de opschuimende producten laat de CE-markering zien dat de systemen zijn geëvalueerd en zijn goedgekeurd.

 

 

Efectis

Efectis is een onafhankelijke organisatie die onderzoek uitvoert naar het brandgedrag van producten, systemen en constructies. Efectis heeft meer dan 65 jaar ervaring in het uitvoeren van kleine en grootschalige brandonderzoeken op materiaaleigenschappen of constructieve eigenschappen in alle denkbare marktsegmenten. Efectis heeft 5 laboratoria met daarin 12 brandwerendheidsovens, 22 opstellingen voor het bepalen van materiaaleigenschappen en 6 opstellingen om het brandvermogen door middel van een calorische meting te bepalen, zowel met als zonder blusmogelijkheden. Hiermee biedt Efectis de markt een veelvoud aan onderzoeksmogelijkheden. Meer informatie vind je op: www.efectis.com/nl.

Peutz Group

De Peutz Group is een groep van onafhankelijke bureaus van raadgevende ingenieurs op het gebied van akoestiek, lawaaibeheersing, bouwfysica, milieutechnologie en geveltechniek. Deze bureaus profileren zich door de hoge kwaliteit van het advieswerk, mede dankzij toepassing van geavanceerde meet- en rekentechnieken. Het bedrijf is sterk vertegenwoordigd in de utiliteitsbouw en industrie en stelt zich tot doel bij te dragen aan een optimale kwaliteit van projecten. Peutz heeft tevens een eigen laboratorium voor brandveiligheid. Het laboratorium is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd voor het bepalen van de brandwerendheid van wanden, deuren en plafonds, volgens de geharmoniseerde Europese normen en NEN 6069. Ook is het laboratorium geaccrediteerd voor het bepalen van het brandgedrag van de meeste bouwproducten. Meer informatie vind je op: www.peutz.nl

 

 

 

 

Warrington

Warrington voert hoofdzakelijk brandproeven uit op bouwmaterialen, materialen gebruikt in het transportwezen (trein, tram, bus, vliegtuig, auto en scheepsbouw) en materialen voor offshore-industrie (boten en boorplatformen). Dit kunnen zowel testen met betrekking tot de reactie bij brand als  testen met betrekking tot de weerstand bij brand zijn. Deze testen worden opgedeeld in standaardtesten en ad-hoctesten. De standaardtesten gebeuren meestal in het kader van de Europese Bouwproducten Richtlijn (BPR), die in nationale wetgeving is omgezet. Ook worden ook ad-hoctesten uitgevoerd, niet volgens een welbepaalde norm, maar specifiek opgesteld om welbepaalde situaties te onderzoeken. Meer informatie vind je op: www.warringtonfire.com