Utforsk merkevarene våre

Personvern

tremco illbruck Group GmbH

I forbindelse med gjeldende databeskyttelses- og personvernlover anses tremco illbruck GmbH («Selskapet», «oss», «vi») å være «behandlingsansvarlig» for personopplysningene vi samler inn, bruker og administrerer i samsvar med denne personvernerklæringen («erklæringen»).

Selskapet er en del av et multinasjonalt konsern bestående av ulike partnerselskaper som har databaser i ulike land. Noen drives av partnerselskaper, og noen av dem drives av tredjeparter på vegne av selskapet og dets partnerselskaper.

Det er viktig for oss å beskytte personvernet ditt. Vi er forpliktet til å beskytte alle personopplysninger som er utlevert til oss, enten de er relatert til personer som vi gjør forretninger med, besøkende, brukere av våre nettsteder eller på annen måte. Personopplysninger er informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar levende person som identifiserer den privatpersonen enten direkte ved navn, adresse eller e-postadresse eller indirekte, for eksempel via IP-adresse, telefonnummer, aldersgruppe osv. Personopplysninger samles inn gjennom brukssporing eller når du frivillig utleverer slik informasjon til oss. Det kan for eksempel være gjennom å fylle ut et skjema på nettstedet.

Denne erklæringen forklarer hvilken type personopplysninger og annen informasjon vi samler inn, både på dette nettstedet og i andre tilfeller, hvordan vi kan bruke og behandle opplysningene og rettighetene du har i forbindelse med dine personopplysninger. Før du gir personopplysninger til oss eller surfer på nettstedet vårt, bør du lese gjennom denne meldingen i sin helhet og sørge for at du føler deg komfortabel med vår personvernpraksis.

for at du føler deg komfortabel med vår personvernpraksis. Vær oppmerksom på at nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder. Disse tredjepartsnettstedene er ikke underlagt denne erklæringen, og vi anbefaler at du sjekker personvern- og sikkerhetsreglene for hvert nettsted du besøker. Vi er ansvarlig bare for integriteten og sikkerheten til dataene vi samler inn, og vi har ingen kontroll over handlingene til noen tredjepartsleverandør i forbindelse med dine personopplysninger.

Les ordlisten nedenfor for å få en forklaring på vilkårene som dekkes av denne erklæringen.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Selskapet samler inn personopplysninger fra et stort antall personer for å utføre sin virksomhet, inkludert:

 • ansatte:
 • representanter eller andre leverandører, kunder og andre forretningskontakter;
 • entreprenører;
 • brukere av nettstedet vårt;
 • forbrukere;
 • privatpersoner som har kontakt med oss på andre måter, og
 • jobbsøkere.

Hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi mottar dine personopplysninger som du frivillig og bevisst gir oss både online og offline. Vi samler for eksempel inn personopplysninger om deg når du:

 • besøker vår nettside og/eller fyller ut et av våre webskjemaer (f.eks. «Spør eksperten»-tjenesten)
 • kontakter våre kundeservicesentre eller be om informasjon fra oss på annen måte
 • besøker våre fasiliteter
 • sender oss en bestilling
 • gir oss dine kontaktopplysninger via visittkortet ditt eller på annen måte
 • fullfører en undersøkelse
 • kommuniserer med oss gjennom sosiale nettverk, tredjepartsapper eller lignende teknologier
 • besøker en av våre stands på en messe

Vi kan også samle inn informasjon som vi mottar fra tredjepartskilder, for eksempel i forbindelse med din bruk av andre nettsteder vi driver og fra tilknyttede tredjeparter, for eksempel underleverandører.

Hvilke personopplysninger vi samler inn

Selskapet kan samle inn en rekke personopplysninger om deg, for eksempel navn, kjønn, stilling, fotoidentifikasjon, e-postadresse, telefonnummer, hjemme- eller bedriftsadresse og andre kontaktdetaljer, detaljer om dine interesser, kommunikasjon med deg (inkludert informasjon om samtaler eller møter) og økonomiske opplysninger og betalingsopplysninger.

Når du bruker nettstedet vårt, samler vi inn visse standardopplysninger som sendes av nettleseren din til nettstedet vårt. Dette inkluderer teknisk informasjon, for eksempel IP-adresse, nettlesertype, operativsystem, språk, tidsberegninger, tidssoneinnstillinger, tilgangstider og alle henvisende nettstedsadresser.

Formålene vi har med behandling av dine personopplysninger

Slik behandler vi personopplysningene dine:

 • for å gi deg informasjon om, og oppfylle dine forespørsler om, produkter og tjenester
 • for å svare på dine spørsmål
 • for å gjennomføre en undersøkelse eller reklamekampanje
 • for å kontakte deg om forbedrede produkter eller produktbruk
 • for å gi deg vårt nyhetsbrev
 • for å sende deg en e-post
 • for å tillate deg å delta i online-støtte eller «Spør eksperten»-tjenesten
 • for å varsle deg om eventuelle endringer i tjenestene våre og gi deg informasjon om lignende varer og tjenester som kan være av interesse for deg
 • for å administrere og håndtere garantier
 • for å kommunisere med deg og tredjepartskontakter
 • for å aktivere din deltakelse i kampanjer, lotterier eller dine samtykker
 • for å administrere nettstedet vårt og bidra til å forbedre våre produkter og tjenester
 • for å tillate deg å rapportere problemer med nettstedet vårt
 • for å utføre statistiske analyser i tilknytning til bruken av nettstedet vårt
 • for å overholde gjeldende lover og forskrifter
 • • til andre forretningsrelaterte formål, inkludert forhandlinger, inngåelse og oppfyllelse av kontrakter, administrasjon av kontoer og registre, tilpassing av lisensiert innhold (som angitt i nettstedets brukervilkår), for å støtte selskapets aktiviteter for å ta sosialt ansvar, juridiske, regulatoriske og interne undersøkelser, generelle forretningsformål og gjeldsadministrasjon.

Vær oppmerksom på at du ikke kan kommunisere med oss gjennom «Kontakt» eller supportlinkene på nettstedet eller via e-posten uten å oppgi personlig informasjon. Hvis du kontakter oss eller våre tjenesteleverandører, vil et opptak av denne økten eller en kopi av korrespondansen din bli lagret av oss.

Rekruttering

Når du søker jobb gjennom nettstedet vårt eller på annen måte, vil vi samle inn ytterligere mer spesifikke personopplysninger om deg, for eksempel dine kvalifikasjoner, din karrierehistorikk, tredjepartsreferanser og intervjunotater. Vi kan også be deg om annen informasjon, for eksempel dine interesser og hvilke typer jobber du er interessert i. All personlig informasjon du utleverer til oss i forbindelse med en ledig stilling, vil bli behandlet i samsvar med denne erklæringen.

Det juridiske grunnlaget for selskapets behandling av dine personopplysninger

For å overholde gjeldende personvernlover må selskapet oppgi sitt juridiske grunnlag for behandling av dine personopplysninger. I samsvar med formålene som vi samler inn og bruker dine personopplysninger etter, som er nevnt ovenfor, er det juridiske grunnlaget for selskapets behandling av dine personopplysninger normalt som følger:

 • ditt samtykke
 • for å oppfylle en kontrakt vi har med deg eller en annen privatperson
 • selskapets eller våre tredjeparters legitime interesser (f.eks. i å opprettholde og fremme vår virksomhet ved å gi tilbakemeldingsalternativer til kunder)
 • overholdelse av våre juridiske forpliktelser

Hvem vi deler personopplysningene dine med

Vi er en del av et multinasjonalt konsern bestående av ulike partnerselskaper med databaser i ulike land. Noen drives av partnerselskaper, og noen drives av tredjeparter på vegne av selskapet og dets partnerselskaper. Vi kan overføre dataene dine eller flere slike databaser utenfor ditt bostedsland, potensielt til land som kanskje ikke har et passende beskyttelsesnivå for å beskytte personopplysningene dine sammenlignet med nivået i ditt land. Selskapet og dets partnerselskaper har imidlertid opprettet kontroller som kreves av gjeldende lov for å beskytte eiendom og overføring av personopplysninger. Følgende er eksempler på hvordan og hvorfor personopplysningene dine kan deles:

Selskapet kan dele dine personopplysninger med enkeltpersoner i vårt morselskap, datterselskaper og partnerselskaper som har ´«behov» for å kjenne dataene for forretningsmessige eller juridiske formål. Dette kan for eksempel være for å utføre en administrativ funksjon, for eksempel behandling av en faktura eller svare på et spørsmål du har sendt til den aktuelle avdelingen/datterselskapet.

Vi kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter, inkludert myndigheter, forretningsrådgivere, IT-tjenesteleverandører og tredjeparter engasjert av selskapet eller dets tilknyttede selskaper med det formål å levere tjenestene du ber om; for å beskytte immaterielle rettigheter i materialet som vises på eller på annen måte er tilgjengelig på selskapets nettsted; med det formål å søke juridisk eller annen faglig rådgivning; å svare på en juridisk forespørsel eller å overholde en juridisk forpliktelse; eller for å håndheve vilkårene for bruk av selskapets nettsted.

Vi kan utlevere dine personopplysninger til tredjeparter i tilfeller der vi selger, kjøper eller fusjonerer enhver bedrift eller eiendel, inkludert til potensiell selger eller kjøper av slike virksomheter/eiendeler.

Med ditt samtykke kan vi utlevere dine personopplysninger til tredjeparter som leverer produkter som kan være av interesse for deg. Disse selskapene kan deretter kontakte deg direkte med produkt- eller prøvetilbud, tilpassede tilbud og informasjon, eller for å be deg om tilbakemelding om produkter og programmer som kan være av interesse for deg.

Fordi selskapet opererer globalt, og som vi har forklart tidligere, kan vi dele personopplysningene du sender til oss med et hvilket som helst partnerselskap hvor som helst i verden. Disse enhetene må opprettholde konfidensialiteten til informasjonen din og være begrenset fra å bruke den til noe annet formål enn de som er oppgitt i denne erklæringen.

Vi kan bestemme oss for å tillate brukere å dele kommentarer, innlegg, anmeldelser og annen informasjon. Hvis du velger å sende oss slik informasjon, vil informasjonen du sender inn, være tilgjengelig for publikum. Informasjonen du oppgir på disse områdene, kan leses, samles inn og brukes av andre som har tilgang til dem.

Våre ansatte kan bruke private enheter for å få tilgang til våre systemer som inneholder dine personopplysninger. Disse personopplysningene kan dermed overføres gjennom eller til tjenesteleverandører som for eksempel har kontrakter med våre ansatte i mobildata.

Vi må kanskje dele personopplysningene dine for å overholde en rettskjennelse, lov eller juridisk prosess, inkludert å svare på en forespørsel fra en myndighet eller fra en tilsynsmyndighet. Offentliggjøring kan også være nødvendig hvis vi har grunn til å tro at offentliggjøring er nødvendig for å identifisere, kontakte eller iverksette rettslige skritt for å håndheve noen av selskapets rettigheter, inkludert mot deg eller en tredjepart, for ikke å ha betalt for tjenesten eller for brudd på noen avtale med oss. Vi kan dele dine personopplysninger for å beskytte sikkerheten til selskapet, våre kunder og andre, eller for å unngå skade eller innblanding i dine rettigheter eller eiendom, eller rettighetene og eiendommen til andre databehandlere eller andre som kan bli skadet av slike aktiviteter.

Overføring av personopplysninger

Vær oppmerksom på at enhver person som selskapet kan utlevere dine personopplysninger til under denne erklæringen, kan være lokalisert i et land som ikke er ditt bostedsland, og at et slikt land kan gi et lavere nivå av personvern enn det som kreves i ditt eget land. Ved å godta denne erklæringen godtar du overføring av dine personopplysninger til et land som ikke er ditt bostedsland.

Som nevnt ovenfor, når vi overfører personopplysninger på tvers av landegrenser, tar vi de nødvendige rettslige skritt for å sikre at rimelig beskyttelse er på plass for å beskytte dine personopplysninger og for å sikre at de behandles i samsvar med denne erklæringen. Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia, kan du be om en kopi av sikkerhetstiltakene vi har innført for å beskytte dine personopplysninger og personvernrettigheter ved hjelp av e-postadressen som er oppført nedenfor.

Sikkerhet

Selskapet iverksetter nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap og uautorisert tilgang, ødeleggelse, misbruk, endring eller avsløring.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi ønsker å lagre personopplysningene dine så lenge vi trenger dem til formålene som er angitt ovenfor, så denne perioden kan variere avhengig av din samhandling med oss. Hvis du for eksempel har kjøpt noe hos oss, lagrer vi informasjon om kjøpet for perioden som kreves til fakturerings-, skatte- og garantiformål. Vi kan også beholde en kopi av korrespondansen din med oss (f.eks. hvis du ønsker å klage på et produkt) så lenge det er nødvendig for å beskytte oss mot et juridisk krav. Når vi ikke lenger har behov for å lagre dataene dine, sletter vi dem. Vær oppmerksom på at vi vil lagre e-postadressen din hvis du avmelder deg fra markedsføringskommunikasjonen vår for å sikre at vi ikke sender deg fremtidige e-poster.

Dine rettigheter

Gjeldende personvernlover gir rettigheter til privatpersoner angående personopplysningene som organisasjoner har om dem. Hvis du vil:

 • be om en kopi av personopplysningene vi har om deg eller
 • be om at vi endrer, sletter eller begrenser behandlingen av dine personopplysninger, sender du en skriftlig forespørsel til dataprotection@tremco-illbruck.com

Hvis du bestemmer deg for at du ikke ønsker å motta kommersiell kommunikasjon fra oss, enten via e-post, telefon eller post, kan du melde deg av slik kommunikasjon ved å klikke på «avslutt abonnement»-lenken som står nederst i disse kommersielle e-postene og oppdatere preferansene dine, eller ved å kontakte oss på dataprotection@tremco-illbruck.com

Tilgang til og korrigering av dataene dine

Det er svært viktig at dine opplysninger er nøyaktige og oppdaterte. Feil informasjon eller informasjon som ikke er fullstendig, kan påvirke vår evne til å levere relevante tjenester til deg. Informer oss om eventuelle endringer som kan være nødvendige for dine personopplysninger gjennom vårt Kontakt oss-skjema.

Barn

Dette nettstedet er ikke ment for barn, og vi vil ikke bevisst behandle opplysninger om barn under tretten (13) år uten samtykke fra foreldre eller foresatte. I tilfeller der slike opplysninger samles inn, vil det være helt utilsiktet.

Endringer i denne erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne erklæringen når som helst ved å legge ut den reviderte versjonen av erklæringen på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å lese meldingen hver gang du sender inn informasjon til oss eller legger inn en bestilling.

Ikke-personlige opplysninger og informasjonskapsler

Ikke-personlige opplysninger

Ikke-personlige opplysninger er opplysninger som angår deg, men ikke direkte eller indirekte identifiserer deg som privatperson, for eksempel nettlesertypen, nettadressen til det forrige nettstedet du besøkte, Internett-forbindelsen, utstyret du bruker til å få tilgang til nettstedet osv. Selskaper kan, direkte eller indirekte gjennom tredjeparter, automatisk samle inn visse typer ikke-personlige opplysninger fra deg når du bruker nettstedet. Vi kan også samle inn ikke-personlig informasjon som du frivillig oppgir, for eksempel informasjon som inngår i svar på en undersøkelse.

Vi kan dele ikke-personlig informasjon med andre tredjeparter som kanskje ikke er beskrevet ovenfor. Når vi gjør det, vil vi sammenstille eller av-identifisere disse dataene slik at en tredjepart ikke vil kunne koble dataene til deg, datamaskinen eller enheten din. Sammenstilling betyr at vi kombinerer ikke-personlige data for flere personer, slik at dataene ikke er relatert til noen bestemt person. Av-identifisering betyr at vi prøver å slette eller endre visse deler av dataene som kan brukes til å knytte data til en bestemt person.

I tillegg til personopplysninger som selskapet kan samle inn fra deg i samsvar med informasjonen som er beskrevet i denne erklæringen, vil materiale, informasjon eller annen kommunikasjon du overfører, laster opp eller publiserer på nettstedet eller e-post til selskapet («Kommunikasjon») betraktes som ikke-klassifisert informasjon eller noen bedriftseiendom. Selskapet vil ikke ha noen forpliktelse til å opprettholde konfidensialitet eller for å unngå offentliggjøring av denne kommunikasjonen. Selskapet har ikke noe ansvar for og står fritt til å kopiere, avsløre, distribuere, innføre og på annen måte bruke kommunikasjonen og eventuelle data, bilder, lyder, tester, produktideer, forslag eller forbedringer, samt alt som er innebygd der, for kommersielle og/eller ikke-kommersielle formål.

Informasjonskapsler

Generelt sett kan du besøke nettstedet uten å fortelle selskapet hvem du er eller gi ut personopplysninger om deg selv. Selskapet og selskapene som leverer tjenester til eller på vegne av selskapet, kan bruke ulike teknologier, for eksempel informasjonskapsler og sporingsbilder (1 x 1 piksler) for å samle inn ikke-personlige opplysninger som følge av besøket. Vi vil uttrykkelig be om ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler på nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes til å samle inn generelle data og for data om statistikk. Du kan kontrollere bruken av informasjonskapsler i nettleseren din (besök www.aboutcookies.org for mer informasjon). Om du velger bort bruk av informasjonskapsler, kan det imidlertid begrense din bruk av visse deler eller på hele nettstedet vårt. I tillegg til å bruke informasjonskapsler, bruker vi Google Analytics til å analysere trender, administrere nettstedet, spore bevegelser på nettstedet og samle inn demografiske data om brukerbasen vår som helhet. Hvis du vil avregistrere sporing via Google Analytics på alle nettsteder, kan du gå til tools.google.com/dlpage/gaoptout. De kan også bruke og utlevere ikke-personlige opplysninger avledet fra våre reklamekampanjer for rapporteringssystemer, til planlegging og optimalisering av innholdsutgivelser og, selvfølgelig, hvis de er pålagt å gjøre det i samsvar med gjeldende lov. Selskapet kan bruke alle data som samles inn gjennom nettstedet til juridiske formål, herunder blant annet med det formål å utvikle, bruke og gjøre tilgjengelige (gratis) aggregerte data om trender, produkter, sikkerhets-/integritetsmønstre og undersøkelser, intern dataoppbevaring og rapportering, læringsmåling og rapportering, ytelse og andre statiske data knyttet til noen del av nettstedet. Som et unntak vil selskapet ikke rapportere aggregerte data på en måte som med rimelighet gjør det mulig for slike data å identifisere noen bruker.

Nettstedet vårt kan også inneholde funksjoner eller funksjoner på sosiale medier for å identifisere potensielle kunder, for eksempel Facebook- eller Twitter-knapper og widgeter, for eksempel Del-knappen. Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet vårt og plassere informasjonskapsler for å få funksjonen til å fungere som den skal. Sosiale medier og funksjoner for å identifisere potensielle kunder og widgets kan hostes av en tredjepart. Samhandlingene dine med disse funksjonene og widgetene dine styres av personvernerklæringen som gjelder for selskapet som leverer disse funksjonene og widgetene.

Funksjoner for sosiale medier

Nettstedet vårt kan også inneholde funksjoner for sosiale medier eller funksjoner for å identifisere potensielle kunder, for eksempel knapper på Facebook eller Twitter og widgeter, for eksempel Del-knappen. Disse funksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet vårt og plassere informasjonskapsler for å få funksjonen til å fungere som den skal. Sosiale medier og funksjoner for å identifisere potensielle kunder og widgets kan hostes av en tredjepart. Samhandlingene dine med disse funksjonene og widgetene dine styres av personvernerklæringen som gjelder for selskapet som leverer disse funksjonene og widgetene.

Spørsmål og klager

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på hvordan selskapet har brukt dine personopplysninger, bør du først kontakte selskapet skriftlig via dataprotection@tremco-illbruck.com

Hvis du ikke er fornøyd med selskapets håndtering av klagen, kan du ta dette videre til din nasjonale personvernmyndighet.

Ordliste

Personopplysningsansvarlig

En part som bestemmer formålet og virkemiddelet for databehandling

Personvernmyndighet

Den relevante tilsynsmyndigheten som er ansvarlig for integritets- eller personvernsaker i selskapets og/eller partnerselskapets jurisdiksjon.

Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS)

EØS omfatter alle EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein og Norge

Personopplysninger

Opplysninger som er relatert til en identifisert eller identifiserbar person (f.eks. informasjon om selskapets ansatte, entreprenører, søkere, ansatte hos leverandører og forhandlere, kunder, pasienter som bruker våre produkter og enkeltpersoner som kan bruke våre nettsteder eller servicesentre). Dette inkluderer navn, adresser, e-post, jobbsøknader, brukerkontodetaljer og korrespondanse. Personopplysninger kan også omfatte nettleserdata (f.eks. data relatert til en bestemt informasjonskapsel) og IP-adresser, når slike data kan knyttes til en privatperson.

Behandling

Å gjøre noe med personopplysningene. Dette inkluderer innsamling, lagring, tilgang til opplysningene, sammenstilling av dem med andre opplysninger, deling av dem med en tredjepart og til og med slette opplysningene.

Sist oppdatert mai 2018