Utforsk merkevarene våre

Hva er forskjellen mellom reaksjon ved brann og brannmotstand?

Uansett om du er entreprenør, ingeniør, arkitekt eller en som bare ønsker mer informasjon om emnet, kan de to begrepene ofte være forvirrende. Det er imidlertid viktig å være klar over forskjellen mellom de.

Brannreaksjon evaluerer i hvilken grad et materiale bidrar til en brann, det vil si hvor brennbart det er, hvor mye varme det frigjør,hvor mye røyk det avgir o.l., mens brannmotstand vurderer systemets evne til å motstå at brannen trenger gjennom systemet eller materialet og forhindre  temperaturøkning mellom eksponerte og ikke-eksponerte soner i en fullt utviklet brann.

Reaksjon ved brann:

Som navnet antyder, er brannreaksjonen i et materiale en indikasjon på hvordan det reagerer på brann – om materialet blusser opp eller bidrar til brannspredning.

Reaksjonen på branntesting viser i hvilken grad et byggmateriale bidrar til en brann, spesielt i de tidlige fasene av et brannforløp. Materialer og produkter kan klassifiseres i 7 ulike euroklasser. I henhold til den europeiske standarden EN 13501-1 tilhører produkter en av de syv primærklassene (nedenfor) basert på brennbarhetsnivå, mens de også kan tilhøre flere klasser på grunnlag av mengden røykutvikling (s1, s2 eller s3) eller mengden brennende dråper eller partikler produktet avgir (d0, d1 eller d2).

 • A1 – ubrennbart materiale
 • A2 – materiale med svært begrenset brennbarhet
 • B – brennbart materiale - minst 20 minutter til kriteriebrudd
 • C – brennbart materiale - minst 12 minutter til kriteriebrudd
 • D – brennbart materiale - minst 10 minutter til kriteriebrudd
 • E – brennbart materiale - minst 2 minutter til kriteriebrudd
 • F – uklassifiserte produkter
 • D – flammende dråper/partikler. 

Tilleggsklasser som angir materialets evne til å produsere brennende dråper eller partikler:

 • D0 – produserer dråper eller partikler
 • D1 – produserer dråper og/eller partikler som ikke blusser opp
 • D2 – produserer dråper og/eller partikler som blusser opp

Brannmotstand:

Et materials brannmotstand måler hvor godt det klarer å begrense brannen og forhindre videre spredning. Materialets reaksjon ved brann er kritisk i de tidlige fasene av et brannforløp, mens brannmotstand blir kritisk når brannen har tiltatt og utviklet seg fullt ut, siden det på dette stadiet kreves at de aktuelle produktene skal begrense brannen innenfor brannceller i henhold til strategien for brannavgrensning for bygningen.

Brannmotstand måles ut fra tre kriterier.

 • R – Bæreevne. Dette gjelder konstruksjonselementenes evne til å tåle mekaniske påkjenninger uten å miste sine strukturelle egenskaper.

 • E – Integritet. Produktets kapasitet til å hindre spredning av brann og varme gasser til områder som ikke er berørt av brannen.

 • I – Isolasjonsevne. Produktets kapasitet til å hindre at temperaturen øker på overflaten som ikke er direkte utsatt for brann. Bokstavkodene R, E og I etterfølges av motstandstid i minutter. 30, 60, 90 eller 120 minutter.