Utforsk merkevarene våre

Hva er passiv brannbeskyttelse?

Passiv brannbeskyttelse

Passiv brannbeskyttelse er en viktig del av enhver brannvernstrategi. Den er integrert i bygningsstrukturen for å beskytte folks liv og begrense den økonomiske virkningen av skader på bygninger og det som finnes i dem. Passiv brannbeskyttelse bidrar til dette ved å:

  • Begrense spredningen av flammer og røyk ved å opprettholde tettheten i den aktuelle branncellen.
  • Beskytte rømningsveier for sikker evakuering
  • Beskytte bygningsstrukturen og derigjennom sikre bygningens stabilitet

Hvordan fungerer passiv brannbeskyttelse?

Passive brannbeskyttelse er integrert i bygningsstrukturen for å gi stabilitet, samt i vegger og gulv for å dele inn bygningen i soner som gjør det mulig å håndtere risikoen ved brann på en effektiv måte. Slik beskyttelse ligger enten i materialene i selve konstruksjonen, eller tilføres bygget for å forbedre dets brannsikkerhet.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om passiv brannbeskyttelse.