Utforsk merkevarene våre

FAQ - Vanlige spørsmål og svar

Passiv Brannbeskyttelse

Hver dag mottar vi og svarer på mange tekniske spørsmål. Her deler vi svarene på de vanligste spørsmålene innen passiv brannbeskyttelse og branntetting. Som eksperter på ulike løsninger for passiv brannbeskytte er Nullifires oppdrag å øke bevisstheten om hvor viktig passiv brannbeskyttelse er, og å skape trygge bygninger og beskytte mennesker.

Om du ikke finner svar på ditt spørsmål her, ikke nøl med å kontakte oss.

HVA ER "PASSIV BRANNBESKYTTELSE" (PFP)?

HVA ER "PASSIV BRANNBESKYTTELSE" (PFP)?

Passiv brannbeskyttelse (PFP) inngår som en del av bygningskonstruksjonen og har til hensikt å hindre og forsinke utviklingen av brann og røyk, og å hindre spredning.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM "PASSIV BRANNBESKYTTELSE" OG "AKTIV BRANNBESKYTTELSE"?

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM "PASSIV BRANNBESKYTTELSE" OG "AKTIV BRANNBESKYTTELSE"?

Aktiv brannvern har til hensikt å stoppe eller slukke en eventuell brann. Det inkluderer deteksjons- og alarmsystemer, automatiske sprinklere, branndører, nødbelysning og røykventilasjon. Alle disse tiltaken utløses av en aktiv handling. Passiv brannbeskyttelse slukker ikke brannen, men beskytter konstruksjonen mot effekten av den og hjelper til med å begrense/avgrense brannen slik at man kan gjennomføre en kontrollert evakuering innenfor angitt tid.

HVA ER "BRANNAVGRENSING"?

HVA ER "BRANNAVGRENSING"?

For å begrense brannen til et minst mulig område, og sikre tid til evakuering, må bygningens areal deles inn i ulike seksjoner, såkalte brannceller.

HVA BETYR "MOTSTAND MOT BRANN"?

HVA BETYR "MOTSTAND MOT BRANN"?

Motstand mot brann beskriver i hvilken grad en konstruksjon eller et rom beholder sine egenskaper i et gitt tidsrom ved brann.

HVA ER "REAKSJON MOT BRANN"?

HVA ER "REAKSJON MOT BRANN"?

Reaksjon mot brann er et mål på materialets evne til å bidra til å begrense eller spre flammene ved en brann.

HVA BETYR "EKSPANDERENDE"?

HVA BETYR "EKSPANDERENDE"?

Ekspanderende refererer til at et materiale har evnen til å utvides i volum. En ekspanderende brannmaling vil ved betydelig økt temperatur, som ved en brann, ekspandere og danne et beskyttende lag rundt konstruksjonen.

HVORDAN BESKYTTER MAN BYGNINGER MOT BRANN?

HVORDAN BESKYTTER MAN BYGNINGER MOT BRANN?

Bygninger kan beskyttes mot brann ved hjelp av både aktive og passive brannnsikringssystemer. Aktiv brannbeskyttelse refererer til påvisning og slukking av en brann. Passiv brannbeskyttelse er en del av konstruksjonen og bidrar til å begrense omfang og spredning av en brann. I de fleste tilfeller vil en kombinasjon av disse være nødvendig for å oppnå en fullgod brannvernstrategi.

HVA ER KONSENKVENSENE AV EN BRANN?

HVA ER KONSENKVENSENE AV EN BRANN?

Konsenkvensene av brann kan være tap av liv, tap av eiendeler og tapte inntekter eller virksomhet. Passiv brannbeskyttelse gir tid til å evakuere og sørger for at beredskapspersjonell får mulighet til å utføre sin jobb under trygge omstendigheter. Dersom brannsikringen ikke er i henhold til bestemmelsene vil det dessuten kunne føre til betydelige reaksjoner og personlig ansvar.

HVORDAN KAN VI REDUSERE EFFEKTEN AV EN BRANN?

HVORDAN KAN VI REDUSERE EFFEKTEN AV EN BRANN?

Et av de grunnleggende prinsippene for passiv brannbeskyttelse er seksjonering av bygningen. For å begrense spredning av ild og røyk i en bygning, må vi dele den opp i mindre brannceller. Dette begrenser brannen til området der den oppstod, og gir bedre tid til evakuering.