Utforsk merkevarene våre

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

tremco illbruck Group GmbH («selskapet») driver dette nettstedet og dessuten tilhørende nettsider, innhold og annet materiale (til sammen «siden») for å gi deg informasjon om selskapet, dets forretningsvirksomhet og produktutvalg. Din tilgang til og bruk av nettstedet er underlagt disse vilkårene for bruk, vårt personvern og alle gjeldende lover som publiseres om personvern. Når du bruker nettstedet, godtar du disse vilkårene og vår personvernerklæring uten begrensninger eller forbehold. Vi anbefaler at du regelmessig leser den nyeste versjonen av brukervilkårene og personvernerklæringen, ettersom endringer kan foretas fra tid til annen, noe som kan endre vilkårene for bruk av nettstedet. Alle endringer trer i kraft med umiddelbar virkning ved publisering, og de gjelder all påfølgende tilgang til, og bruk av, nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at det har blitt utført endringer, antar vi at du har godkjent endringene. Alle nye funksjoner som utvider eller forbedrer nettstedet, er også omfattet av disse brukervilkårene og personvernerklæringen.

1. Generelt

Du kan navigere på nettstedet, få tilgang til bedriftens nyhetsbrev og tekniske bibliotek, se produktkatalogene, stille spørsmål og delta i konkurranser, kampanjer, undersøkelser eller andre tjenester, samt lese annen informasjon på nettstedet. Dette og annet materiale som bedriften tilbyr på nettstedet vil heretter kalles «lisensiert innhold». Du kan lese og skrive ut deler av det lisensierte innholdet for eget, internt bruk. Videresalg, videreformidling eller bruk av det lisensierte innholdet på andre måter enn som angitt i disse brukervilkårene og i personvernerklæringen, er forbudt. All annen bruk av det lisensierte innholdet uten skriftlig tillatelse fra bedriften er strengt forbudt.

2. Produktinformasjon

Bedriften har innført kommersielt rimelige rutiner for å kunne tilby korrekt informasjon. Bransjene og landene hvor bedriften har virksomhet, samt lovene og reglene som gjelder for disse, er imidlertid i stadig endring. Det kan derfor hende at informasjonen på nettstedet ikke er oppdatert eller korrekt. Siden mange faktorer går gjennom en beslutningsprosess ved anskaffelse av et produkt, og siden omstendigheter og behov kan variere, tilbyr vi det lisensierte innholdet kun som informasjon. Bedriften kan ikke garantere at ditt valg av produkt er korrekt eller tilpasset dine konkrete behov eller krav, eller at anbefalingene, bestemmelsene eller annen informasjon som tilbys, er fullstendige, korrekte eller aktuelle for dine behov (se forbehold om garantier i punkt 10 nedenfor). Bedriften kan avvise eller kansellere produktbestillinger som er gjort på grunn av feil priser eller vilkår. Alt salg fra nettstedet er underlagt bedriftens generelle salgs- og fakturabetingelser.

3. Brukeratferd

Uanstendig eller krenkende språk, trakassering, trusler eller misbruk på dette nettstedet, uansett type eller form, inkludert via e-post, post eller på andre måter, er strengt forbudt. Det er forbudt å utgi seg for å være noen annen eller å gi et feilaktig bilde av din relasjon med bedriften eller noen annen. Du skal ikke laste opp, legge ut eller på andre måter publisere materiale på nettstedet som er nedsettende, vulgært, obskønt, truende, grovt krenkende, rasistisk eller etnisk utilbørlig for en persons integritet eller generelle rettigheter. Du har heller ikke lov til å ta initiativ til, eller oppfordre til et lovbrudd eller brudd på andre personers rettigheter eller noe som på andre måter fører til erstatningsansvar. Du samtykker til å ikke forfalske overskrifter eller på andre måter manipulere identifiserende informasjon for å skjule opphavet til det som sendes inn, publisere opphavsrettslig beskyttet eller konfidensiell informasjon eller andre patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andres eiendom («rettighetene») for å forårsake skade. Du skal ikke laste opp kommersielt materiale på nettstedet, bruke nettstedet til markedsføring, annonsering eller for å markedsføre andre. Ethvert forsøk på å forstyrre eller påvirke nettstedet, serverne, nettverket, programvaren, utstyret eller lenket database, uansett om det gjøres ved hjelp av skadelig kode, filer eller på andre måter, eller forsøk på demontering, omvendt konstruksjon eller dekompilering av programvare, å omgå sikkerhetsfunksjoner som for eksempel passord, eller å iverksette tiltak som påvirker personvernet eller sikkerheten for nettstedet, brukere eller besøkende, er strengt forbudt. Du har ansvaret for din kommunikasjon og dine aktiviteter på nettstedet. Bedriften kan ikke holdes ansvarlig for kommunikasjon, bruk av nettstedet av deg eller andre eller lisensiert innhold, inkludert feil eller utelatelser i det lisensierte innholdet, eller for alle typer skader som oppstår på grunn av bruk av resultat av lisensiert innhold på nettstedet.

4. Unntak

Du godtar for tjenestemenn, ledere, leverandører, tjenesteleverandører, deltakere og andre samarbeidspartnere, agenter og ansatte i bedriften alle krav, erstatningskrav, avgifter og kostnader av alle slag, inkludert rimelige honorarer til advokater og andre spesialister som godtgjørelse og for å holde dem skadesløse for alt ansvar som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med (i) alt som du formidler via nettstedet, (ii) din bruk av nettstedet, (iii) din tilkobling til nettstedet, (iv) at du har brutt disse vilkårene eller (v) at du har brutt mot andre rettigheter. Hvis du utleverer falsk, feilaktig, uredelig eller utdatert skatteinformasjon eller annen informasjon, godtar du å holde bedriften skadesløs for alt erstatningsansvar, skader, tap eller utgifter (inkludert rimelig honorarer til advokater og andre spesialister). Du gir ditt samtykke til å dekke alle eventuelle tap eller skader, inkludert tapt fortjeneste, skatter, bøter eller straff, renter, avgifter, kostnader og utgifter som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med tredjepart på grunnlag av informasjon som du har utlevert eller gjennom din bruk av nettstedet for påståtte eller hevdet/utførte krav, tiltak eller prosedyrer mot bedriften som har blitt avdekket.

5. Tilpasninger av nettstedet

Bedriften forbeholder seg retten til å endre det lisensierte innholdet, tjenestene som tilbys eller kobles til via nettstedet fra tid til annen eller å utvide nettstedets omfang. I tillegg forbeholder bedriften seg retten til å når som helst justere disse vilkårene, personvernet og nettstedet og/eller å avbryte og avslutte nettstedet (eller deler av nettstedet), med eller uten ytterligere forvarsel. Du har ansvaret for å regelmessig lese gjennom disse vilkårene og personvernerklæringen. Du gir ditt samtykke til at bedriften ikke kan holdes ansvarlig overfor deg eller tredjepart for slike handlinger.

6. Avslutningsvis

Bedriften kan på eget initiativ avbryte eller avslutte din tilgang, uansett årsak, men dette gjelder spesielt hvis bedriften mener at du har brutt eller handlet i strid mot disse vilkårene. I tillegg kan bedriften når som helst, og på eget initiativ, slutte å tilby nettstedet eller deler av nettstedet, med eller uten forvarsel, eller å fjerne eller avvise bidrag fra brukere, med eller uten begrunnelse og på eget initiativ. Du gir ditt samtykke til at avbrudd eller avslutning kan skje uten ytterligere forvarsel. Du bekrefter og gir ditt samtykke til at bedriften umiddelbart kan avbryte ytterligere tilgang til nettstedet. Bedriften kan ikke holdes ansvarlig overfor deg eller tredjepart for avbrudd eller avslutning av din tilgang til, eller bruk av nettstedet. Uten begrensning av det som tidligere har blitt nevnt har bedriften rett til å samarbeide med rettshåndhevende myndigheter eller rettskjennelser som krever at vi utleverer identiteten eller annen informasjon om en person som publiserer materiale på eller gjennom nettstedet vårt. Du fraskriver deg ethvert krav mot bedriften og bedriftens datterselskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører for enhver handling som følger av, eller er et resultat av disses undersøkelser som iverksettes som følge av etterforskning av enten bedriften eller politimyndigheter, samt å holde disse skadesløse.

7. Lenker.

Dette nettstedet kan ha lenker til andre nettsteder eller kilder. Hvis du bruker lenker til disse nettstedene, forlater du dette nettstedet. Bedriften har ingen kontroll over disse nettstedene, deres innhold og kilder eller forretningsmetoder eller retningslinjer for dem som driver nettstedene. Bedriftens databeskyttelse gjelder ikke for rutinene som gjelder hos bedrifter eller personer som driver nettstedene som det lenkes til. Vi oppfordrer deg derfor til å være forsiktig og lese personvernerklæringen for nettstedet du besøker for å finne mer informasjon om deres metoder for innsamling av informasjon. Bedriften fraskriver seg ethvert ansvar og erstatningsansvar for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten på slike eksterne nettsteder, deres kilder og deres innhold. Bedriften går ikke god for annonser, produkter eller annet materiell på eller via disse nettstedene eller ressursene og kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningsansvarlig for dem. Bruk av lenker på nettstedet innebærer ikke at det lenkede nettstedet er godkjent. Lenker brukes på egen risiko. I tillegg bekrefter og godkjenner du at bedriften ikke gir garantier, verken direkte eller indirekte, for rimelige eller påståtte skader som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med at man bruker eller stoler på de produktene, tjenestene eller materialet som finnes på eller via slike lenker, nettsteder eller kilder – for at de er tilgjengelige, ansvarlige eller utløser erstatningsansvar.

8. Bedriftens eiendomsrett

Alt du leser på nettstedet, inkludert sammenstilling, innsamling, orden og struktur for det lisensierte innholdet, er underlagt nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett, og det skal ikke brukes til andre formål enn de som er angitt i disse vilkårene med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra bedriften. Nettstedet og all programvare som brukes i forbindelse med nettstedet, sammenstilling, innsamling, orden og struktur for det lisensierte innholdet, alle bilder, fotografier, grafiske elementer, illustrasjoner, tekst og annen informasjon og annet materiale som er tilgjengelig på nettstedet, uavhengig av kilde, varemerker eller annen intellektuell eiendom, samt hele eller deler av informasjonen og opplysningene som samles inn gjennom nettstedet (samlet kalt «lisensiert innhold») tilhører bedriften, bedriftens leverandører eller partnere og inneholder eiendom og konfidensiell informasjon som er underlagt eiendomsrett og andre rettigheter. Alle varemerker, logoer, firmanavn, produkt- og tjenestemerker, enten enkeltvis eller i kombinasjon med andre, uansett om de er registrert eller ikke, tilhører bedriften, bedriftens datterselskaper eller andre tredjeparts eiere som bedriften har gitt rettigheter og lisenser til å bruke varemerkene («tredjeparts varemerker»). Du skal ikke bruke eller vise varemerkene eller tredjeparts varemerkene i noen form med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra bedriften eller den respektive eieren. Dette inkluderer bruk i, eller som metatagger eller annen skjult tekst. Andre produkt- eller tjenestenavn, logoer, grafikk, overskrifter, ikoner og skript er varemerker eller representasjoner av bedriften og skal ikke brukes i noen form i forbindelse med andre produkter eller tjenester som ikke leveres av bedriften, men spesielt ikke i noen form som sannsynligvis kan føre til forvirring i markedet eller som på noen måte skader bedriftens verdi eller omdømme.

9. Varsling og rutine for rapportering av brudd på opphavsrett

Varsling om påstått brudd på opphavsrett skal sendes til bedriften. Bedriften respekterer andres immaterialrett og ber brukerne og de besøkende om å gjøre det samme. Bedriften behandler og etterforsker påståtte overtredelser og iverksetter egnede tiltak i samsvar med gjeldende lovverk. Når det kommer et varsel i samsvar med gjeldende lovverk, vil bedriften slette alt materiale som blir funnet krenkende eller er en del av en krenkende handling, samt eventuelle henvisninger eller lenker til materiale eller dokumenter som blir funnet krenkende, eller å blokkere tilgang til materialet. Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert i strid med opphavsretten, trenger vi følgende informasjon:

a. En fysisk eller elektronisk signatur fra en person som har myndighet til å opptre på vegne av den som eier opphavsretten som det påstås har blitt brutt.

b. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som det påståtte bruddet har rammet.

c. En beskrivelse av hvor materialet som utgjør bruddet, ligger på nettstedet.

d. Din adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt eventuell annen informasjon bedriften trenger for å kunne kontakte deg.

e. En uttalelse av at du i god tro mener at bruken ikke er godkjent av den som har opphavsretten, dennes agent eller lovverket.

f. En bekreftelse fra deg på at informasjonen er korrekt og at du har opphavsretten eller myndighet til å opptre på vegne av den som har opphavsretten til det aktuelle materialet.

Varsling om påstått brudd på opphavsretten skal sendes til:

Med post:
tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln Tyskland

Via faks:
+49 2203 57550 60

Med e-post: info@tremco-illbruck.com (inkluder «varsel om brudd på opphavsrett» i emnelinjen).

VIKTIG! DEN NEVNTE INFORMASJONEN INNEHOLDER INFORMASJON FRA BEDRIFTEN OM MULIGHETEN FOR AT DET HAR OPPSTÅTT BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN DIN. ALLE ANDRE HENVENDELSER, FOR EKSEMPEL PRODUKTSPØRSMÅL OG FORESPØRSLER ELLER SPØRSMÅL OM PERSONVERN BLIR IKKE BESVART PÅ DENNE MÅTEN.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

Bedriften gir ingen fremstillinger eller garantier om nettstedet eller det lisensierte innholdets riktighet eller fullstendighet. Bedriften henvender seg ikke til barn under 13 år, og nettstedet er ikke ment for dem. Bedriften kontakter ikke barn under 13 år i forbindelse med markedsføring med mindre det foreligger tillatelse fra en forelder, og bedriften vil aldri be om flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å kunne delta i et slikt tiltak. Men bedriften filtrerer ikke annonser eller annet materiale som barn kan se på nettstedet eller nettsteder som det lenkes til og der deler kan være uegnet for barn. Du forstår og gir uttrykkelig samtykke til følgende:

(a) Du bruker nettstedet på eget ansvar. Nettstedet tilbys uten noen form for garanti eller tilgjengelighet. Bedriften fraskriver seg alle garantier, inkludert implisitte garantier for salgbarhet, egnethet for bestemte formål samt garantier som stammer fra dagens handel eller resultater, erstatningskrav, ikke-krenkende og ikke-involvering i forbindelse med bruk av nettstedet eller deler av det.

(b) Bedriften gir ingen garanti for at (i) nettstedet kommer til å oppfylle kravene dine, (ii) at tilgangen til nettstedet er stabil, tidsriktig, sikker, korrekt eller feilfri, (iii) at produktene er tilgjengelige eller fremstilles på riktig måte, (iv) at resultatene fra bruk av nettstedet er korrekte eller pålitelige, (v) at kvaliteten på produkter, sider, informasjon eller annet materiell som kjøpes eller hentes fra nettstedet oppfyller dine forventninger til kvalitet, eller (vi) at produktene leveres i korrekt antall.

(c) Nedlasting eller å motta materiale på andre måter gjøres ved at du bruker nettstedet, og på eget ansvar. Du har selv ansvaret for eventuelle skader.

(e) Ingen råd eller informasjon som du får fra bedriften og som du finner på nettstedet, muntlig eller skriftlig, gir garantier som ikke uttrykkelig er angitt i disse vilkårene eller på annen måte i forbindelse med kjøp av produkter eller tjenester fra bedriften.

Du forstår og gir uttrykkelig samtykke til at bedriften ikke kan holdes ansvarlig for skader, verken direkte, indirekte, spesielle, uforutsette, følgeskader eller typiske skader, inkludert tapt fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om bedriften har vært klar over risikoen for slike skader), under eller i forbindelse med bruk eller manglende mulighet til bruk, riktigheten av informasjonen, produktene og materialet som vises på nettstedet eller er tilgjengelig, eller er ansvarlig for andre spørsmål knyttet til din tilgang til nettstedet eller din bruk av det. Disse begrensningene gjelder selv om ansvarsbegrensningen ikke har sitt primære formål. I den grad lovverket ikke tillater ansvarsfraskrivelse for enkelte garantier eller begrensning av utelukkelse av erstatningsansvar for uforutsette skader eller følgeskader, kan det hende at noen av de nevnte begrensningene ikke gjelder for deg. Dette påvirker ikke ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i samsvar med gjeldende lovverk.

11. Alternativer for kommunikasjon/avmelding

Meldinger til deg kan sendes via e-post eller vanlig post. Via nettstedet kan du få meldinger om endringer av disse vilkårene eller andre spørsmål, inkludert generelle kommunikasjonsmeldinger eller kommunikasjonslenker på nettstedet. En melding eller annen korrespondanse til bedriften sendes med rekommandert brev med sporing til:

tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
51149 Köln
Tyskland

Hvis du ønsker en oppdatering av informasjonen din eller ikke lenger ønsker å motta korrespondanse fra bedriften, kan du kontakte oss på info@tremco-illbruck.com

12. Generell informasjon

Disse vilkårene og alle andre avtaler, uavhengig av om det har blitt henvist til dem i denne avtalen, utgjør hele avtalen mellom deg og bedriften for dine aktiviteter på nettstedet og din bruk, og den regulerer disse aktivitetene. De erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og bedriften. Disse vilkårene, din bruk av nettstedet og alle andre avtaler og relasjoner mellom deg og bedriften, er underlagt tysk lov. FNs konvensjon for avtaler for internasjonale kjøp av varer fra 1980 gjelder ikke. Du og bedriften er enige om at dere er underlagt den personlige og eksklusive lovgivningen for det aktuelle medlemslandet eller domstolen i Köln og Sverige. Hvis bedriften ikke utøver eller bruker sine rettigheter eller bestemmelser i vilkårene, innebærer ikke det at bedriften frasier seg slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis en domstol finner at en bestemmelse i vilkårene eller personvernerklæringen ikke er gyldig, er partene likevel enige om at domstolen bør håndheve intensjonene hos partene som berøres av denne bestemmelsen, samt at de øvrige bestemmelsene i vilkårene fortsatt gjelder. Du gir ditt samtykke til at alle krav som oppstår på grunn av, eller i forbindelse med din bruk av nettstedet, vilkårene eller personvernerklæringen skal varsles av deg, selv om en annen er motparten, innen ett (1) år fra datoen for slik varsling. Ellers vil de være ugyldige. Overskriftene i vilkårene er kun av praktiske hensyn og har ingen rettslig eller avtalemessig effekt.

13 Overtredelser

Eventuelle overtredelser av vilkårene eller personvernerklæringen skal rapporteres til info@tremco-illbruck.com

14. Egne bestemmelser for brukere i USA

På nettstedet følger bedriften bestemmelsene i loven for beskyttelse av barns personvern (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA). Barnas personvern er viktig for oss. Ingen under 13 år skal utlevere personopplysninger til eller på nettstedet vårt. Vi samler ikke aktivt inn personopplysninger fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, ber vi deg om å ikke bruke eller utlevere informasjon på dette nettstedet eller via funksjonene på nettstedet. Vi ber deg også om å ikke utlevere informasjon om deg selv, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller skjermnavn eller brukernavn som du bruker. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn eller fått utlevert personopplysninger fra et barn under 13 år uten samtykke fra foreldrene, vil vi slette denne informasjonen. Utlevering av personopplysninger om et barn, inkludert barnets navn og alder, gjøres etter foreldrenes skjønn. Foreldre kan når som helst be om innsyn i personopplysningene sine eller barnets personopplysninger som har blitt sendt til oss. En forelder kan kontakte oss på info@tremco-illbruck.com. Be om at disse opplysningene blir slettet. Hvis en som besøker dette nettstedet er under 18 år, bør vedkommende lese disse vilkårene og personvernerklæringen sammen med foreldrene sine.

Dine kaliforniske personvernrettigheter iht. paragraf 1798.83 i Californias sivilrett lar den som bruker nettstedet og som bor i California, be om bestemt informasjon knyttet til vår utlevering av personopplysninger til tredjepart for direkte markedsføring. Send en e-post til info@tremco-illbruck.com, eller skriv til oss: tremco illbruck Group GmbH Von-Der-Wettern Strasse 27, 51149 Köln, Tyskland.