Explore our brands

Akú úlohu majú požiarne úseky budovy v prípade požiaru?

Aby bolo možné obmedziť šírenie požiaru a dymu, sú potrebné opatrenia v rámci protipožiarneho oddelenia. To znamená, že funkčné jednotky sú rozdelené tak, aby sa požiar vzniknutý v jednej miestnosti nemohol šíriť ďalej. Takto vytvorený požiarny úsek umožňuje prístup záchranných zložiek a vytvára čas na evakuáciu.

Ako sa rozdeluje budova?

Časti stavby ako sú steny a stropy v budove musia vykazovať istú triedu požiarnej odolnosti, ktorá spravidla závisí od druhu a použitia prípadne od triedy budovy. Časti stavby sú vybavené alebo sa v nich nachádzajú rôzne prvky ako sú deliace steny. dvere, okná, škáry, potrubné priechody.

Všetky otvory okolo týchto prvkov musia byť protipožiarne oddelené tak, aby podľa zákonného stavebného poriadku vykazovali adekvátnu úroveň s ohľadom na odolnosť proti požiaru susediacich častí stavby.

Príklad: Nevyhnutnosť protipožiarnych uzáverov v kritických situáciách

Aby bolo možné pochopiť potrebnosť požiarnych úsekov, je dôležité vedieť, že 57 % všetkých osôb, ktoré prišli o život pri požiari, sa nenachádzali v miestnosti, v ktorej požiar vypukol.

Konkrétny príklad:

Nachádzame sa v miestnosti, ktorej dĺžka, šírka a výška je 6 metrov. V susednej miestnosti vznikne požiar. Pokiaľ vznikne v stene otvor o hrúbke ceruzky, bude dym zo susednej miestnosti prúdiť do našej miestnosti a naplní ju v rekordnom čase spalinami. Už po troch minútach a 40 sekundách bude dym taký hustý, že si človek pred očami neuvidí vlastnú ruku a viditeľnosť bude menej ako 40 cm.

Plamene, horúčava a dym sa šíria neuveriteľne rýchlo a stávajú sa nekontrolovateľnými. Presne tomuto šírenie je možné zabrániť modernými metódami požiarnych úsekov a získať tak drahocenný čas. Práve tento čas umožňuje zachrániť ľudské životy a zabrániť štrukturálnym a finančým škodám.