Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Čo znamená protipožiarna odolnosť?

Protipožiarna odolnosť popisuje schopnosť výrobku zachovať si pri pôsobení požiaru po určitú dobu svoje vlastnosti.  

Kritéria výkonnosti pri posudzovaní protipožiarnej odolnosti sú nasledujúce:

Protipožiarny uzáver priechodov vedenia a líniových škárŠtrukturálna protipožiarna ochrana
E:Uzavretie priestoru
I: Tepelná izolácia (počas požiaru)
R: Nosnosť
E: Uzavretie priestoru
I: Tepelná izolácia (počas požiaru)
  • Nosnosť R (Résistance) sa týka stability jednotlivých stavebných častí aj celej konštrukcie. Nosnosť nahrádza bývalý pojem požiarna odolnosť.
  • Uzavretie priestoru E (Étanchéité) sa týka schopnosti, zadržiavať dymové plyny v inom, oddelenom požiarnom úseku
  • Tepelná izolácia I (Isolation) sa týka schopnosti zabrániť prenosu tepla z jedného požiarneho úseku do ďalšieho.

Pre protipožiarne prepážky priechodu vedenia a líniových škár sú používané iba označenia E a I. Triedy protipožiarnej odolnosti, ktoré sú uvádzané v dokumentoch výkonnosti ako klasifikačná správa alebo Európske technické schválenie sú stanovené podľa EN 13501-2. Údaje ku klasifikácii výrobkov v súvislosi so stavebnou časťou na základe skúšobných správ k protipožiarnej odolnosti. 

Po označení R, E a I nasleduje počet minút, behom ktorých boli splnené tieto kritéria výkonnosti z európskej normy EN 13501-2.