Explore our brands

Triedy reakie na oheň pri stavebných materiáloch

Na rozdiel od národnej klasifikácie DIN 4102-1 poskytuje európsky systém klasifikácie podľa EN 13501-1 ( zavedený v Zozname stavebných pravidiel 2002/1) väčšiu rozmanitosť tried a kombináciu. Všetky európske normy (EN) sú ratifikované jedným z troch európskych výborov. 

Na národnej úrovni boli doposiaľ výrobky delené nasledovne:

 • A1: Nehorľavé
 • A2: Nehorľavé
 • B1: Neľahko horľavé (tvorba dymu, horiace kvapky/častice)
 • B2: Normálne zápalné (tvorba dymu, horiace kvapky/častice)
 • B3: Ľahko zápalné/Vysoko horľavé

Národné klasifikácie sú postupne nahrádzané európskou normou. 

Norma EN 13501-1 je rozdelená do piatich kategórií: A, B, C, D a E.Okrem toho kategória F, ktorá slúži pre výrobky netestované v tejto súvislosti. 

Klasifikácia podľa európskej normy EN 13501-1

Reakcia na oheňTvorba dymuHoriace kvapky
A1--
A2s1d0
A2s1d0
A2s2
s3
d0
d1
Bs1
s2
s3
d0
d1
Cs1
s2
s3
d0
d1
Ds1
s2
s3
d0
d1
Enie je možné aplikovaťd1
Enie je možné aplikovaťd2
Fnie je možné aplikovaťnie je možné aplikovať

 

Reakcia na oheň: vedľajšie prejavy

Okrem reakcie na oheň sú podľa EN 1350-1 hodnotené nasledujúce vedľajšie prejavy:

Požiadavky na tvorbu dymu - s (Smoke)

 • s1: Nízka tvorba dymu
 • s2: Stredná tvorba dymu
 • s3: Vysoká tvorba dymu

Požiadavky na plamenné horiace kvapôčky/častice - d (Droplets)

 • d0: Bez horiacich kvapiek/častíc
 • d1: Bez trvalo horiacich kvapiek/častíc po dobu dlhšiu ako 10 s
 • d2: Horiace kvapky/častice

Stále to nie je jasné? Kontaktujte nás!