Explore our brands
Odborná inštalácia

V priebehu svojej 40-ročnej histórie v oblasti stavebnej požiarnej ochrany spoločnosť Nullifire zistila, že dôležitú úlohu pri použití výrobkov protipožiarnej úpravy povrchu a protipožiarnych prepážok zohrávajú odborní spracovatelia.

Napr. vo Veľkej Británii Nullifire odporúča skúsených a dlhodobých partnerov ako Premier Contractors, teda ako uprednostňované spracovateľské firmy. Tieto firmy sú na prácu s výrobkami Nullifire špeciálne vyškolené. V centre pozornosti pri tom figuruje protipožiarna ochrana ocele Nullifire SC902.

Ako architektovi, projektantovi, staviteľovi či stavebníkovi Vám pre Vaše budúce stavby a projekty radi odporučíme vhodných špecialistov s bohatými skúsenosťami v rámci stavebnej protipožiarnej ochrany. Či už potrebujete špecializovanú protipožiarnu firmu, ktorá svoj koncept protipožiarnej ochrany urobí tak odborne, ako aj stavebne, alebo odborníka na úpravu povrchu, ktorý Vám zabezpečí kvalitnú protipožiarnu povrchovú úpravu ocele.

Okrem toho ponúkame firmám, ktoré majú záujem, možnosť intenzívnej spolupráce a účasť na odbornom školení (vrátane certifikácie).