Explore our brands

Nullifire SC902 je jednovrstvový systém s možnosťou aplikácie veľkého množstva hmoty a nízkym obsahom VOC (prchavé organické zlúčeniny), ktorý vychádza z patentovanej technológie.

Výrobok vďaka svojmu rýchlemu vytvrdzovaniu ponúka účinnú požiarnu ochranu oceľových konštrukcií až do požiarnej odolnosti 120 minút.

 • Rýchle vytvrdnutie: odolnosť proti prachu a striekajúcej vode do 1 hodiny
 • Celoročné použitie bez ohľadu na počasie
 • Štruktúra s vysokou vrstvou umožňuje aplikáciu požadovanej hrúbky vrstvy v jednej pracovnej operácii
 • Bez rizika zmršťovania a vzniku trhlín počas vytvrdzovania
 • Možnosť presnej organizácie projektov

Technická specifikace

KlasifikáciaVlastnosti
Obsah pevných látok85 % ± 3 %
VOC    137 g/l

 

Merná hmotnosť          

Zložka A 1,55 ± 0,02 kg/l 

Zložka B 0,99 ± 0,01 kg/l

Po zmiešaní 1,46 ± 0,02 kg/l

 

 

Viskozita

Zložka A 140 ± 10 % (špirála 7 a 50 ot./min) 

Zložka B 10 ± 10 % (špirála 7 a 50 ot./min)

Po zmiešaní 80 ± 10 % (špirála 7 a 50 ot./min)

 

Pomer miešania

100:12 hmotnostne

5,60:1 objemovo

Doba gélovatenia (doba od kvapalnej

do gélovej konzistencie)

 

30 - 35 minút

Doba spracovateľnosti60 - 90 minút

Teoretická spotreba

1 750 g/m² na základe aplikovanej hrúbky suchej vrstvy 1,00 mm

Skladovanie+5 °C až +35 °C, v bezpečí a suchu
Skladovateľnosť9 mesiacov v pôvodnej uzatvorenej nádobe
Čistič/riedidlo   Nullifire FC150

 

 

Spracovanie

 • Všetky nepoužívané nádoby výrobku uschovajte v uzatvorenom stave.
 • Zložka B je citlivá na vlhkosť, a preto by pred použitím mala zostať uzatvorená a používaná v kombinácii s vysušovadlom.
 • Výrobok je možné aplikovať bez použitia základného náteru za predpokladu, že povrch ocele bude dôkladne pripravený podľa vyššie uvedeného postupu. Pre stupeň korozívnej agresivity prostredia C1 alebo C2 nie je nutné dodatočne vylepšovať pôvodný poškodený povrch.
 • Výrobok by mal byť aplikovaný zo vzdialenosti asi 600 mm od povrchu, aby sa zabránilo tvorbe rozprašovacej hmly a náter sa optimálne spojil s podkladom.
 • Kontrolovaná aplikácia bezpodmienečne vyžaduje použitie hrebeňa na meranie hrúbky mokrej vrstvy.

Upozornenie: V prípade prerušenia aplikácie na dobu viac ako 15 minút je nevyhnutné zariadenie prepláchnuť.

Vysprávky

 • Na pozinkované šróby je náter možné aplikovať bez nutnosti ďalšej prípravy.
 • Okraje poškodených častí náteru zdrsnite a materiál vytmeľte v jednej pracovnej operácii.
 • Po vytvrdnutí je možné povrch aplikovaného výrobku ručne zušľachtiť brúsením pomocou elektrického náradia.
 • Na vysprávku je možné použiť opravnú súpravu SC900.

Krycí náter

Po dosiahnutí predpísanej hrúbky suchej vrstvy je možné ihneď aplikovať krycí lak Nullifire TS234 (dvojzložkový polyuretánový akryl). Pred aplikáciou krycieho laku musí náter SC902 úplne uschnúť.

Údržba a opravy

Poškodené plochy zbrúste až na pevný podklad. Povrch by mal byť pred aplikáciou ďalšieho náteru čistý a suchý. Na korekciu škrabancov a odlupov je možné použiť opravnú súpravu SC900 (dostupná samostatne). Po dokončení opravy je možné opäť aplikovať krycí lak.

Preprava

Na náter SC902 sa nevzťahujú predpisy ADR/RID podľa ADR 2.2.3.1.5 a teda nepatrí do triedy 3 „Horľavé kvapaliny“.

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina