Explore our brands

 • Oblasť použitia

 • Produktová skupina

 • Požiarna odolnosť

 • FB750

  Protipožiarna doska

  Fire Rating: 240 Minutes
  FB750 je ľahká 4 hodinová protipožiarna bariéra, pozostávajúca z dosky z minerálnych vlákien s elastomérnym, ablatívnym tesniacim prostriedkom na báze vody.
 • FF197

  PUR pena protipožiarna

  Fire Rating: 240 Minutes
  Špeciálna protipožiarna pena
 • FJ203

  Protipožiarny povrazec

  Fire Rating: 240 Minutes
  Jednoduchý a účinný prostriedok, ako utesniť skáry a zamedziť tak pri požiari šíreniu plameňov a dymu
 • FP170

  Protipožiarna manžeta

  Fire Rating: 240 Minutes
  FP170 Intumescentné požiarne manžety sú navrhnuté tak, aby zaistili požiarnu odolnosť podláh a stien, ktoré sú penetrované horľavými rúrami TZB. V priebehu požiaru intumescentná páska, ktorá je súčasťou manžety niekoľkonásobne zväčší svoj pôvodny objem, vyvinie tlak na zmäkčujúcu sa rúru a uzavrie [...]
 • FP302

  Speňujúca páska

  Fire Rating: 240 Minutes
 • FR230

  Protipožiarna maltová zmes

  Fire Rating: 240 Minutes
  Protipožiarna maltová zmes FR230 je malta na báze sádry používaná na obnovenie protipožiarnych vlastností stien a podlahových konštrukcií, v ktorých bolo potrebné vytvoriť prestupy.
 • FS702

  Protipožiarny akryl

  Fire Rating: 240 Minutes
  Inovovaný akrylový tmel s minimálnym zmrštením po vytvrdnutí, ktorý v kombinácií s ďalšími produktami je schopný utesniť škáru s požiarnou odolnosťou až 240 minút.
 • FS703

  Protipožiarny silikón

  Fire Rating: 240 Minutes
  Silikónový tmel, vhodný pre dilatačné škáry konštrukcií, kde je zároveň vyžadovaná vysoká odolnosť škár voči pôsobeniu plameňa.
 • FS709

  Intumescentný tmel

  Fire Rating: 240 Minutes
  Protipožiarny tmel určený k uzatvoreniu medzier a otvorov v deliacich priečkach a podlahách, poskytuje požiarnu odolnosť až 4 hodiny.
 • SC803

  1K peniaci náter na oceľové konštrukcie

  Fire Rating: 61 Minutes
  Účinná protipožiarna ochrana oceľových konštrukcií (stĺpov a nosníkov) s odolnosťou až do 90 minút. Náter pri požiari napení a vytvorí tak ochranu podkladovej oceľovej konštrukcie.
 • SC902

  2K peniaci náter na oceľové konštrukcie

  Fire Rating: 120 Minutes
  Nullifire SC902 je jednovrstvový systém s možnosťou aplikácie veľkého množstva hmoty a nízkym obsahom VOC (prchavé organické zlúčeniny), ktorý vychádza z patentovanej technológie.