Explore our brands

Optifire+: Vystopovateľnosť protipožiarneho náteru Nullifire

V praxi sa často stáva, a stavebníctvo je toho živým príkladom, že materiál aplikovaný vykonávacím subjektom nie je spracovaný v zodpovedajúcej kvalite, alebo sú tieto predpísané materiály zamenené za iné, či dokonca úplne vynechané. Pri systémových materiáloch je situácia o to horšia, že chýbajúce komponenty spôsobia celkovú nefunkčnosť navrhnutého riešenia.

Či bola dotyčná technológia aplikovaná alebo nie je často obtiažne zistiteľné. Pri intumescentných náteroch Nullifire je to ale veľmi jednoduché.

Technológia Optifire+ využíva mikroskopické svetielkujúce častice, ktoré sú so špeciálnym prístrojom viditeľné. Vďaka tomu je možné odsledovať, či bola oceľová konštrukcia priamo ošetrená protipožiarnym náterom Nullifire. Vystopovanie intumescentných náterov Nullifire je možné aj po niekoľkých rokoch od prvej aplikácie.

 

Pre koho je technológia určená:

  • Investor – Overuje, že bol aplikovaný produkt, za ktorý zaplatil
  • Realizátor – Dokazuje prítomnosť aplikovaného riešenia na konštrukcii
  • Požiarna kontrola – Overuje protipožiarne zabezpečenie konštrukcie podľa dokumentácie
  • Projektant – Overuje, že celé navrhnuté riešenie je realizované podľa projektovej dokumentácie

Čo je Optifire+ a ako funguje?

Video Optifire+