Explore our brands

Náš superhrdina vysvetľuje:

Čo je pasívna protipožiarna ochrana budov a prečo je taká dôležitá?

Ak v nejakej budove vznikne požiar a táto budova nie je dostatočne protipožiarne zabezpečená, dochádza k rýchlemu šíreniu ohňa a dymu po celej budove. Oheň teda nezostane izolovaný v mieste jeho vzniku. Potenciálne obete požiaru mnoho krát ani nie sú prítomné v mieste vzniku požiaru, ale nachádzajú sa v iných častiach budovy. Viac ako 80% úmrtí pri požiaroch je spôsobené nadýchaním dymu a toxických výparov. 

Materiály pre pasívnu protipožiarnu ochranu majú za úlohu, na určitý čas, zabrániť šíreniu plameňov, dymu a teploty z miesta vzniku požiaru do iných častí objektu. Vďaka tomu sa získava čas na evakuáciu osôb.

Viac informácií k téme pasívnej požiarnej ochrany

Informácie k požiarnym uzáverom 

 

Náš hrdina v akcii!

Náš protipožiarny hrdina v prvej epizóde.


Milujete komiksy?

Prečítajte si náš prvý komiks s novým superhrdinom Nullifire!

Náš superhrdina v 2 epizóde