Explore our brands
Kontakt| Välj språk

Vi förändrar vårt företagsnamn

30.09.2016

tremco illbruck växer på marknaden och genomför nu en ombolagisering för att ännu bättre möta marknadens krav och går från att vara filial i vår internationella verksamhet till att bli ett självständigt AB.

Vi ändrar således vårt företagsnamn från tremco illbruck International GmbH – Sverige Filial till tremco illbruck AB.Övergång till AB genomförs per 1 oktober 2016.