Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken

Service

Nullifire har ett gott rykta om sin kvalité, sin service och sina produkter.

Våra tekniker och experter har många års kombinerad erfarenhet och förstår de utmaningar som dagens komplexa byggtekniker med bland annat stål medför. Vissa av dessa är unika miljöer, och det är just därför som vårt tekniska team arbetar proaktivt för att hitta lösningar för våra kunders problem. Vi menar service i ett bredare perspektiv, från produktutbildning i ett tidigt stadium  besök på arbetsplats till hjälp med dimensionering. Både gamla och nya kunder kan dra fördel av vår kunskap och utbildning för att man skall kunna försäkra sig om att produkterna appliceras och installeras på rätt sätt för att uppnå bästa resultat.