Explore our brands

Brandskyddande fog

Produktserien Nullifire erbjuder ett omfattande utbud av fog som du kan täta brandsektionerande delar av byggnader och öppningar i kabel- och rörgenomföringar med.

I vårt sortiment ingår:

FF197 Brandskum
FS701 Brandresistent akrylmassa
FS702 Brandakryl
FS703 Brandsilikon
FS709 Grafitfogmassa
FP170 Svällande rörkragar
FP302 Svällande brandtejp
FJ200 Brandtätningslist

Produkter för rörelsefogar

FS700 Dynamisk brandresistent akrylmassa (används i kombination med brandskiva och/eller stenull).

Produkter för stängning av genomföringar i väggar och golv

I vårt utbud finns följande produkter så du kan stänga/täta genomföringar i brandklass:

FB750 Brandskiva
FR230 Brandskyddsmassa
FO100 Kittkudde

Flamskyddande tyger:

Flamskyddade tyger har specialbeläggning i glasfiber som ger brandskydd för stora öppningar (upp till 10,8 meter) i icke-bärande delar och tak. Vid brand ser tyget till att lågorna och röken inte sprider sig lika snabbt.

FB805 Flamskyddande tyg (30 minuters brandresistens)