Utforska våra varumärken

Effektivt brandskydd för konstruktionsstål

I decennier har Nullifire varit en av de ledande aktörerna  inom brandskyddsmålning och skydd av stål.

Svällande brandskyddsfärg skyddar stål från att nå den punkt där strukturell kollaps kan ske då Nullifire brandskyddsfärg kan upprätthålla stabiliteten upp till 120 min, vilket medför tid att evakuera människor och påbörja släckning.

Med produkter som är godkända lokalt och internationellt med CE-märkning så möter Nullifire flera kriterier. Nullifire erbjuder patenterad hybrid teknologi, vatten eller lösningsmedelsbaserade system för flera olika miljöer och applikationer.

Om du vill läsa mer om brandskyddsfärg, läs mer här

Varför behöver vi brandskydd för konstruktionsstål?

Varför behöver vi brandskydd för konstruktionsstål?

Det korta svaret:  Om skyddet inte finns där är det en stor risk att byggnaden kommer att kollapsa i en brand.

Det långa svaret: Stål brinner inte, men om det blir utsatt för värme, förlorar stålet sin styrka mycket snabbt.  Stålets hållfasthet sjunker vid ca 300° C och sjunker snabbt efter 400 °C. När stålkärnans temperatur når ca 550 ° C tappar stålet sin bärighet, beroende på konstruktionens orientering och typ. När stål förlorar sin styrka kan och vilket också är det mest sannolika att byggnaden kommer kollapsa.

I en cellulosabrand kan t.ex. när den drivs av trä, papper och/eller plast, en genomsnittlig bit av oskyddat stål nå temperaturer som 550 ° inom så kort tid som 15 minuter. 

Nullifire erbjuder svällande brandskyddsfärg som skyddar stålet från att temperaturer som kan orsaka kollaps vid brand. Skyddat stål kan bibehålla sin strukturella stabilitet ända upp till 120 minuter, vilket ger räddningstjänsten tid att evakuera människor och stoppa branden. 

Välj rätt system av svällande brandskyddsfärg för projektet och för miljön.

Välj rätt system av svällande brandskyddsfärg för projektet och för miljön.

Nullifire erbjuder 3 olika typer av system

Vattenbaserad LösningsmedelsbaseradeHybrid
 
 • Inomhus eller begränsad termisk exponering
 • On-Site
 • Liten eller ingen VOC
 • Ingen lukt från lösningsmedel eller säkerhetsproblem
 
 
 • Utomhus
 • On & Off-Site
 • Högre slitstyrka (jämfört med vattenbaserad)
 • Större tolerans mot miljö vid torkning
 
 
 • Utomhus
 • On & Off-Site
 • Låg VOC
 • 1 h torktid till väderbeständighet
 • Ett skikt
 • Flexibel
 • Förbättrad motståndskraft mot skador
 • Låg lukt
 

 

Hur fungerar brandskyddsfärg?

Hur fungerar brandskyddsfärg?

När beläggningen utsätts för temperaturer på   ~200 ° C, börjar beläggningen att reagera och sväller snabbt, vilket ger en isolerande förkolning som är mycket större i tjocklek än den ursprungliga beläggningen. Denna termiska isolerbarriär minskar den värmestrålning som stålet kan utsättas för.

Vad är skikttjockleken av färgfilmen?

Vad är skikttjockleken av färgfilmen?

Skikttjockleken av filmen beroende på produkten och projektet varierar rån 0. 2 till 4 mm. Färgfilmen kan appliceras med konventionell sprayutrustning eller med pensel

Se hur brandskyddsfärg fungerar

Se hur brandskyddsfärg fungerar

Eld vs kartong. Vilken vinner? Blev du förvånad? -i detta fall är det kartong! Nullifire svällande brandskyddsfärg har utvecklats för att skydda stål från skadlig brand. Titta på videon för att se vad som händer.

 • Nullifire erbjuder brandskyddsfärg On & Off-site applikationer.
 • Nullifire erbjuder produkter som är godkända för en rad internationella standarder.
 • Nullifire erbjuder ett sortiment av brandskyddsfärger för att matcha krav på slitstyrka.