Utforska våra varumärken

Optifire+: Pålitligt och spårbart brandskydd

När det handlar om brandskydd är det viktigt att det går att lita på produkterna. Men nästan lika viktigt är spårbarhet. Nullifire har alltid stått för tillförlitlighet genom att erbjuda bra rådgivning och produkter som säkerställer att byggnader är säkra för såväl den enskilda individen som räddningstjänsten.

Nu kan vi med introduktionen av Optifire+ lägga till spårbarhet i vårt produktutbud. Optifire+ är ett unikt tillskott till våra svällande brandskyddsfärger vilket är viktigt för:
 

  • Slutanvändare - Få den säkerhet du betalat för
  • Utförare - Bevisa kvaliteten på ditt arbete
  • Systematiskt brandskyddsarbete - Enkel spårbar kontroll och dokumentation
  • Räddningstjänst - Utför ditt räddningsarbete säkert
  • Arkitekter och föreskrivare - Verifiera att brandsäkerhet är enligt krav

Vad är Optifire+ och hur fungerar det?

Optifire+ är ett unikt pigment och omöjligt att manipulera. Med Optifire+ kan du förvissa dig om, när som helst efter projektets slutförande, att den specificerade produkten har använts. Att känna trygghet i att produkten som godkänts inför byggprojektet har använts och därmed skyddar fastigheten.

Optifire + är osynlig för blotta ögat och ingår i Nullifires utbud av svällande brandskyddsfärger. De kan identifieras med en särskild spårningsdetektor.

Varför är det viktigt?

Optifire+ tekniken förändrar inte hur de svällande brandskyddsfärgerna fungerar. Men kan bidra till att färgen används korrekt. Det går inte att mixtra med Nullifire svällande brandskyddsfärg utan att det syns. Det går därmed att kontrollera efteråt att rätt färg har använts.

Med Optifire+ tar Nullifire nästa steg i utvecklingen med arbetet att utveckla produkter för att skydda liv och hälsa, samtidigt som fastighetsägare får hjälp att skydda sina byggnader. 

Optifire+ tillverkas i Storbritannien. Produkterna har genomgått oberoende tester och är certifierade enligt branschens högsta standard.
 

Legalt

Fastighetsägare har ett stort ansvar för att sätta de boendes och invånarnas säkerhet först. Det finns ett ökat fokus kring granskning av hur effektiva brandskyddsstrategier är i kommersiella fastigheter och bostadshus. Oaktsamhet eller att helt enkelt inte kunna bevisa att rätt försiktighetsåtgärder har vidtagits kan innebära risk för rättsliga åtgärder.

Fördelar med Optifire+

Försäkringspremier

Livstids spårbarhet

Minskad risk