Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken

Brandskydd av DNCR rehabiliteringscenter

Projektet

Loughborough rehabiliteringscenter var projekterat av John Simpson arkitekter och Steffian Bradley arkitekter och färdigställt i mars 2018 samt utfört av Interserve Construction. Pyrotect Ltd. använde Nullifire produkter för att åstadkomma passivt brandskydd av stålkonstruktionen och fastigheten.

Passivt brandskydd

För att återställa brandskyddet i den historiska byggnaden efter tillbyggnad av 47 000 m2 behövde brandskyddet kompletteras. Nullifire var till hands och rekommenderade användandet av FB750 Brandskiva, FS702 Brandakryl och FS709 Grafitfogmassa. Kombinationen av dessa produkter ansvarar för brandskyddet av fastigheten.

Utforska Nullifire hemsidan för att ytterliggare information om hel Nullifires produktlinje.

Observera: Vi använder olika produkter för varje enskilt projekt de förutsättningar som gäller. För personlig hjälp kontakta någon av våra experter.  

Related Products

FB750

Brandskiva

Brandklass: inuter

FB750 är en lätt fyratimmars brandskyddsskiva som består av en mineralfiberskiva bestruken med en unik tätande och skyddande vattenburen beläggning.

Läs mer

FS702

Brandakryl

Brandklass: inuter

FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

Läs mer

FS709

Grafitfogmassa

Brandklass: inuter

FS709 är ett svällande grafitfogmassa som expanderar när det exponeras för brand och därigenom skyddar genomföringar som kablar, kabelbuntar, kabelrännor, plast- och metallrör.

Läs mer