Utforska våra varumärken

Unik teknik ger livslång spårbarhet inom passivt brandskydd

Pressmeddelande

Nullifire har utvecklat smarta produkter och system för passivt brandskydd i mer än 47 år. Nu adderar man en unik innovativ teknologi i sina brandskyddsfärger som ger livslång spårbarhet.  

Nullifire, som nått en stark position i Sverige och internationellt, lanserar nu en ny teknik som en integrerad del av deras brandskyddsfärger. Den nya teknologin blir ett viktigt mervärde som möjliggör helt nya säkerhetsnivåer. Tekniken, som fått namnet Optifire+, är ett unikt pigment som är omöjligt att manipulera. Något som innebär ökad trygghet, inte minst för det föreskrivande ledet. 

Unik teknologi ska skapa säkrare byggnader 
Optifire+ står för en garanterad kvalitet som möjliggör nya säkerhetsnivåer för applikatörer såväl som för arkitekter, brandkonsulter och andra föreskrivare av passivt brandskydd. Tekniken representerar ett viktigt steg i Nullifires ambitioner att utveckla smarta brandskyddsprodukter som överträffar kraven för effektiv brandsäkring, både i bostäder och kommersiella fastigheter.  

  • Med detta nya unika pigment i Optifire+ förändras inte egenskaperna i våra brandskyddsfärger. Däremot tillförs en viktig möjlighet att enkelt kunna kontrollera att det är produkter från Nullifire som använts. Tekniken innebär att vi när som helst efter att ett projekt slutförts kan vara säkra på att den angivna produkten är den som också är installerad, säger Robert Bäckerås som är ansvarig för Nullifire i Sverige.

Identifieras med lättanvänt verktyg 
För att identifiera Nullifires sortiment av svällande brandskyddsfärger används ett unikt specialverktyg som både kan köpas och lånas av Nullifire.

  • Tekniken som används i Optifire+ är osynlig för blotta ögat och kommer inte ha någon inverkan på utfört arbete. Men funktionen kommer att erbjuda trygghet i att rätt produkt genomgående har använts i projektet, berättar Robert Bäckerås.

Brandtätning och brandskyddsfärger är kritiska produkter för att skapa trygga fastigheter. Nullifires sortiment tillverkas i Storbritannien och håller en hög kvalitet, förklarar Robert Bäckerås.

  • Alla våra brandskyddslösningar har genomgått oberoende tester och är certifierade för passivt brandskydd. Det är viktigt att komma ihåg att det vi egentligen håller på med är inte i första hand att utveckla produkter, utan att rädda liv och egendom. Optifire+ ligger helt i linje med den idén, säger Robert Bäckerås. 

Nullifire är ett produktvarumärke som marknadsförs och säljs av CPG Sweden. I portföljen återfinns även varumärken som Flowcrete och illbruck


För frågor, vänligen kontakta: 
Robert Bäckerås 
Business & Sales Director Nullifire Sverige 

M: +46 (0)705-08 19 37
E: robert.backeras(at)cpg-europe.com
 

Läs mer om Optifire+