Explore our brands

Nullifire FO100/FO101 är en kittkudde för akustik- och brandtätning av kopplingsdosor.

Nullifire FO100/FO101 kan användas vid brand och- eller ljudtätning av kopplingsdosor i lättväggar eller andra brand- och akustikklassade väggar.

• Upp till 2 timmars brandresistens
• Återställer ljuddämpning hos skiljeväggar, 65 dB
• Swedcert typgodkännande 1012
• Testad enligt EN 1366-3
• Warrington Fire Assessment Report No: 188605/B Issue 2
• Akustikprovningar enligt: BS EN ISO 140-3
• Återställer ljudreduktion motsvarande vägg utan håltagning Rw (C,Ctr) = 65 dB (-5;-12)

    Sök produkter

    Användningsområde
    Produkt Grupp
    Miljöbedömningar & Intyg