Explore our brands

Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brandklassade fogar. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och ”2 i 1” ventil.

Brandtätning av fogar och genomföringar i betong och gipskonstruktioner.

 • Brandklassat PU-skum
 • Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
 • Brandtätning upp till EI 240
 • Akustiktätning upp till 45 dB enligt EN 10140
 • Lufttätning 600 Pa enligt EN 1026

Teknisk data

Teknisk information
TorktidKlibbfri < 10 minuter, kan skäras efter 60 minuter beroende på
volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar
(vid 23°C, 50 % RF).
Temperaturbeständighet-40°C till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur+5°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl
varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
Densitet25-35 kg/m³
Vattenabsorbering0,2 kg/m²
Värmeledningsförmåga36 mW/mK EN 12667
Ljudisolering<45 db med FS711 Akryl, annars <42db Rs,w (C;Ctr) EN10140
Lufttäthet<600 Pa EN1026
Tryckhållfasthet (10 %)65 kPa FICA TM 1011
Töjning till brott14 % ISO 527
CertifieradEN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007 + A1: 2009, CE märkt ETAG 026
Lagringstid/Lagringstemperatur12 månader i oöppnad
originalförpackning vid +10°C till
+20°C. Lagras torrt. Se bäst-föredatumet
på förpackningen (EXP).
Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp