Explore our brands

FP170 svällande rörkragar säkerställer brandmotståndet i golv och väggar vid genomföringar med brännbara rör.

Brandklassad enligt EN 13501-2 och CE-märkt (ETA 17/0136)

 • Flexibla väggar (reglade mellanväggar) eller styva väggar (tegel, betong) med en tjocklek på minst 100 mm
 • Styva golv (betong) med en tjocklek på minst 150 mm
 • All testning utförs med ej självstängande rör (U/U) med specifikationer som är tillämpbara på alla typer av plaströrstillämpningar, inklusive ventilationsledningar
 • Mekanisk provning och hållbarhetsprovning i enlighet med ETAG 026-2; Y2 (inomhusbruk inom hela temperaturintervallet, inklusive temperaturer under 0°C)
 • Brandklassad enligt EN 13501-2 och CE-märkt (ETA 17/0136)
 • Lämpar sig för användning med plast- och isolerade metallrör
 • Kan användas i både väggar och golv
 • Enkla att använda, konstruerade i ett stycke vilket minskar tidsåtgången på plats
 • Vattentåliga
 • Icke-korrosiv: inaktiv produkt

Teknisk information

-

Installation & montering

 • Trä FP170-rörkragen över röret och lägg den mot väggen/golvet.
 • Skjut fästklämman till rätt läge eller slå till spärren beroende på kragtyp.
 • Fixera kragen i rätt läge med hjälp av ej brännbara beslag som lämpar sig för underlaget
 • Läs även särskild installationsanvisning.

Väggenomföringar:

Om brand kan uppstå från båda sidor eller om brandrisken inte är känd skall rörkragen fixeras på båda sidor om väggen.

Golvgenomföringar:

Om röret går genom ett golv behöver rörkragen endast fixeras på undersidan.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg