Explore our brands

Nullifire FR230 Standard är en gipsbaserad brandskyddsmassa för tätning av genomföringar i brandklassade väggar och golv.

Nullifire FR230 kan användas vid tätning mellan betong, lättbetong, tegel ochmurverk samt vid kabelgenomföringar, kabelstegar, rör mm. Kan även användas med Nullifire FP302 för brandtätning av plaströr. Se tekniskt datablad för FP302.

 • Effektiv barriär mot brand och rökgaser
 • Lätt att blanda
 • Härdar snabbt
 • Krymper ej
 • Upp till 4 timmars täthet och isolering (EI)
 • Testad enligt EN 13501-2
 • ETA 17/0582

Teknisk information

Egenskaper

Resultat

Blandningsförhållanden

2 delar pulver med en del vatten för rinnande konsistens, 2:1. 3 delar pulver och 1 del vatten för styv konsistens 3:1.

Åtgång

3,5 säck per 1m2 vid 100 mm tjocklek.

Lagring

Lagras torrt mellan +5 °C och +30 °C.

Lagringstid

Minst 12 månader vid rekommenderad lagring i oöppnad originalförpackning.

Installation & montering

 

Formsättning

Permanent form

• Genom att tillpassa en brandskyddsskiva FB750 i öppningen blir formen permanent. Skivan skäres till med ett övermått så att den sitter fast genom friktion. Skivan monteras i liv med undersidan på bjälklaget. Mindre hål tätas därefter med stenull alt. en styv blandning av FR230.

Tillfällig form

• Tillpassa en plywoodskiva med stöd, eller annan fixering. Täta mindre hål med stenull eller annat lämpligt material före gjutning. Denna lösning gäller för vägg.

Blandning

• Bäst är att blanda FR230 med maskin, men mindre mängder kan blandas för hand.

Rinnande konsistens

• 2 volymdelar FR230 till 1 volymdel vatten (2,5:1)

Styv konsistens

• 3 volymdelar FR230 till 1 volymdel vatten (3:1)

• Blanda tills massan har en jämn konsistens utan klumpar. Blanda ej till mer massa än vad som kan användas under 10-20 minuter. (Potlife) Ju mindre vatten desto kortare potlife.

Väggar

• Tillse att en form av plywood, eller liknande, har monterats enligt ovan på båda sidor av öppningen. Lämna en liten öppning där rinnande massa kan hällas i.

• Om en styv blandning används utan form, kan lager få byggas upp där massan får härda mellan varje påslag. Detta gäller vanligen större öppningar. Minsta tjocklek är 100 mm

Golv

• Tillse att en form är installerad enligt ovan av FB750. Blanda en rinnande massa och fyll i öppningen. I vissa fall kan det vara lämpligt att fylla ett 10 mm lager som får härda. Detta för att säkerställa täthet så att inte massa läcker ut. Fyll därefter på med FR230 till erforderlig tjocklek. Minsta tjocklek är 100 mm.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg