Explore our brands

Nullifire FS700 är en 1-komponent vattenburen elastisk akrylmassa.

FS700 utgör en brand, rök, vatten- samt akustisk tätning mellan golv och väggar i rörelsefogar upp till 25 % rörelser.

• Testad enligt EN 1366-4 upp till 3 timmars klassificering
• Ger en brand, rök, vatten- samt akustisk tätning mellan golv och väggar i rörelsefogar
• Rörelseupptagning 25 %
• 25 % rörelseupptagning
• Lämplig för både sprut- och handapplicering
• Upp till 5 ggr snabbare applicering än andra metoder

    Sök produkter

    Användningsområde
    Produkt Grupp
    Miljöbedömningar & Intyg