Explore our brands

Nullifire FS701 kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar.

Nullifire FS701 kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar. Vidare kan produkten användas för tätning av genomföringar såsom metallrör och kablar.

 • Upp till 4-timmars brandmotstånd i fogar enligt EN 1366-3, EN1366-4
 • ETA 14/0109
 • ETA 14/0110
 • KIWA BPC 0928
 • CoC
 • Lämplig för fogbredder upp till 50 mm
 • För installation i betong/muroch gipsväggar
 • Används vid installation av Nullifire FB747 Brandskiva
 • Provresultat från 1-sidig tätning
 • Övermålningsbar

Teknisk information

Teknisk information
KompositionVattenburen brandklassad akrylfogmassa
BrandmotståndBS EN 1366-3
Upp till 4 timmar
AkustikprovningDoP 1121-CPR-JA 5029
Upp till 38 dB
LufttäthetDoP 1121-CPR-JA 5029
Lufttät upp till 600 Pa
FogdimensioneringFogbredd upp till 50 mm
Fogdjup 50% av fogbredden 2:1
Torrhalt82 – 85%
pH-värde8,8 - 10
Densitet1,5 – 1,6
ViskositetTixotropisk
Dragstyrka0,17 MPa
YttorrVid 20°C
30 minuter
GenomhärdadVid 20°C – 20 mm fogdjup
20 dygn
Lagringstid/LagringstemperaturProdukten är hållbar i 18 månader vid lagring i torra utrymmen mellan +5 °C och +25 °C.

Installation & montering

 • Kontrollera att det är rättfogdimensionering, se tabeller.
 • Underlaget skall vara rent och fritt fråndamm, lösa partiklar, fett etc.
 • Blanka ytor skall matteras.
 • Målade ytor rengöres från färg.
 • Primer erfordras normalt inte. (Påporösa underlag kan WD205 TrälimInne användas som primer, spädes20% med vatten)
 • Installera ev. extra isoleringsmaterial,se tabeller.
 • Installera bottningslist för korrektfogdjup, se tabeller.
 • Applicera FS701 med fogspruta.
 • Pressa till fogmassan motkontaktytorna. Använd fogpinnar,palettkniv eller liknande verktyg.
 • Läs särskild installationsanvisning.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg