Explore our brands

Nullifire FS701 kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar.

Nullifire FS701 kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar. Vidare kan produkten användas för tätning av genomföringar såsom metallrör och kablar.

  • Upp till 4-timmars brandmotstånd i fogar enligt EN 1366-3, EN1366-4
  • ETA 14/0109
  • ETA 14/0110
  • KIWA BPC 0928
  • CoC
  • Lämplig för fogbredder upp till 50 mm
  • För installation i betong/muroch gipsväggar
  • Används vid installation av Nullifire FB747 Brandskiva
  • Provresultat från 1-sidig tätning
  • Övermålningsbar

Teknisk data

Teknisk information
Komposition Vattenburen brandklassad akrylfogmassa
Brandmotstånd BS EN 1366-3
Upp till 4 timmar
Akustikprovning DoP 1121-CPR-JA 5029
Upp till 38 dB
Lufttäthet DoP 1121-CPR-JA 5029
Lufttät upp till 600 Pa
Fogdimensionering Fogbredd upp till 50 mm
Fogdjup 50% av fogbredden 2:1
Torrhalt 82 – 85%
pH-värde 8,8 - 10
Densitet 1,5 – 1,6
Viskositet Tixotropisk
Dragstyrka 0,17 MPa
Yttorr Vid 20°C
30 minuter
Genomhärdad Vid 20°C – 20 mm fogdjup
20 dygn
Lagringstid/Lagringstemperatur Produkten är hållbar i 18 månader vid lagring i torra utrymmen mellan +5 °C och +25 °C.

Sök produkter

Användningsområde
Produkt Grupp