Explore our brands

FS702 Brandakryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

FS702 Brandakryl kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä, stål och lättväggar.

Brandfogning mellan:

 • Betong – Betong
 • Betong – Trä
 • Betong – Stål
 • Lättvägg – Lättvägg
 • Lättvägg – Golvbjälklag
 • Lättvägg – Takbjälklag
 • Ger upp till 4 timmars brandskydd, testat i enlighet med EN 1366-4 och ETAG 026
 • Lämplig för fogbredd upp till 50
  mm
 • Används vid installation av FB750-brandskivor
 • Akustikreduktion upp till 61 dB
 • Lufttätning upp till 2 000 Pa
 • Ensidig tätning testad
 • Övermålningsbar

Teknisk data

Egenskap

Testmetod

Resultat

Sammansättning

Ett svällande vattenburet akryltätningsmedel

Brandskydd

Brandskydd tid

BS EN 1366-4

Upp till 4 timmar

Ljudisolering

BS EN ISO 10140:2-2010

Upp till 61 dB

Lufttäthet

BS EN ISO 1023:2

Lufttätt upp till 2 000 Pa

Inomhus

ETAG 026-3

z1 z2

Egenskaper (typiska värden)

Torrhalt

78–82 %

pH-värde

8,20–9,52

Flampunkt

Ingen uppgift

Densitet

1,50–1,56

Viskositet

Tixotropisk

Yttorr

vid 20 °C

30 minuter

Härdningstid

vid 20°C och 20 mm djup

20 dagar

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp