Explore our brands

Nullifire FS703 är en neutralhärdande, alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

Nullifire FS703 kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä och stål. Vidare kan produkten användas för tätning av genomföringar såsom metallrör och kablar.

Brandfogning mellan:
Betong – Betong
Betong – Trä
Betong – Stål

 • Upp till 4-timmars brandmotstånd i fogar enligt EN 1366-4
 • ETA 14/0449 ETAG 026
 • Lämplig för fogbredder upp till 50 mm
 • För installation i betong/ murväggar

Teknisk information

Teknisk information 
BrandmotståndEN1366-4 13501-2
Upp till 5 timmars täthet ( E )
LufttäthetEN 1046
Lufttät upp till 600 Pa
FogdimensioneringFogbredd (B) upp till 50 mm, fodjup (D) 0,5 x B. Minst 5 mm
Förväntad livslängdETAG 026
10 år
Densitet1.39
Shore AISO 868
23
Yttorrvid 23 C, 50% RF
30-40 min.
Genomhärdningvid 23 C, 50% RF
1-2 mm/dygn
DraghållfasthetISO 8339
0,7 Mpa
ViskositetTixotropisk
Arbetstemperatur -40 C till +150 C
Lagringstid/LagringstemperaturProdukten är hållbar i 12 månader vid lagring i torra utrymmen mellan
+5 °C och +25 °C.

Installation & montering

 • Kontrollera att det är rättfogdimensionering, se tabeller.
 • Underlaget skall vara rent och fritt fråndamm, lösa partiklar, fett etc.
 • Blanka ytor skall matteras.
 • Målade ytor rengöres från färg.
 • Primer erfordras normalt inte.
 • Installera bottningslist för korrektfogdjup, se tabeller.
 • Applicera FS703 med fogspruta.
 • Pressa till fogmassan motkontaktytorna. Använd fogpinnar,palettkniv eller liknande verktyg.
 • Läs särskild installationsanvisning.

Sök produkter

Användningsområde
Produkt Grupp
Miljöbedömningar & Intyg