Explore our brands

Nullifire FS703 är en neutralhärdande, alkoxy, silikonfogmassa för ljud- och brandtätning i olika byggmaterial.

Nullifire FS703 kan användas vid tätning och fogning mellan olika byggmaterial såsom betong, lättbetong, trä och stål. Vidare kan produkten användas för tätning av genomföringar såsom metallrör och kablar.

Brandfogning mellan:
Betong – Betong
Betong – Trä
Betong – Stål

  • Upp till 4-timmars brandmotstånd i fogar enligt EN 1366-4
  • ETA 14/0449 ETAG 026
  • Lämplig för fogbredder upp till 50 mm
  • För installation i betong/ murväggar

Teknisk data

Teknisk information  
Brandmotstånd EN1366-4 13501-2
Upp till 5 timmars täthet ( E )
Lufttäthet EN 1046
Lufttät upp till 600 Pa
Fogdimensionering Fogbredd (B) upp till 50 mm, fodjup (D) 0,5 x B. Minst 5 mm
Förväntad livslängd ETAG 026
10 år
Densitet 1.39
Shore A ISO 868
23
Yttorr vid 23 C, 50% RF
30-40 min.
Genomhärdning vid 23 C, 50% RF
1-2 mm/dygn
Draghållfasthet ISO 8339
0,7 Mpa
Viskositet Tixotropisk
Arbetstemperatur  -40 C till +150 C
Lagringstid/Lagringstemperatur Produkten är hållbar i 12 månader vid lagring i torra utrymmen mellan
+5 °C och +25 °C.

Sök produkter

Användningsområde
Produkt Grupp