Explore our brands

Nullifire S707-60HF används på stålkonstruktioner inomhus.

Nullifire S707-60HF används på stålkonstruktioner inomhus. Vid eventuell brand sväller brandskyddsfärgen upp och bildar ett värmeisolerande skumskikt på stålet. Värmeisoleringen förhindrar stålet att tappa bärighet och kollapsa under föreskriven brandklass.

• Brandskyddsfärg av tunnfilmsteknik för bärande stål
• Vattenburen
• KIWA byggproduktcertifikat 0706
• CE ETA 12/0355 

Teknisk data

 

Lagringstid

 

Produkten är hållbar 6 månader i oöppnad originalförpackning

 

Lagringstemperatur

 

 Vid +5 °C till +25 °C.

Riktlinjer för användning

 • Kontrollera att grundfärgen på stålet, primern, är kompatibel med brandskyddsfärgen.
 • Är stålet målat tidigare skall den gamla färgen blästras bort och ny primer skall appliceras. Konsultera tremco illbruck.
 • Före applicering är det viktigt att en korrekt beräkning av brandskyddsfärgens skikttjocklek har genomförts. Skikttjockleken bestäms av förhållandet mellan stålprofilens omslutande area (F) och stålprofilens tvärsnittsarea (A), det så kallade F/A-värde. Dessutom skall hänsyn tas till byggnadens R-klass samt lastutnyttjandgrad eller kritisk ståltemperatur på stålet. Skikttjocklek kan aldrig beräknas genom antal strykningar. Ha alltid våtfilmsmätare till hands vid applicering samt kontrollmät elektroniskt efter avslutat arbete
 • Nullifire S707-60 är övermålningsbar med vattenburen akrylatfärg.
 • Läs också särskilda instruktionsanvisningar med tillhörande dimensioneringstabeller.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg