Explore our brands

En vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

SC801 kan ge ett skydd mot brand i upp till 120 minuter.

 • KIWA Typgodkännande nr:XYZ
 • Kompatibel med hela Nullifire-sortimentet med primers och topptätningar
 • Mycket låg VOC

Teknisk information

FörvaringLagra i ett säkert, torrt lager vid en temperatur på mellan +5°C och +35 °C.
Lagringstid6 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalbehållare.

Installation & montering

 

 

Appliceringsförhållanden

 

 • Nullifire SC801rekommenderas endast för applicering och användning på torra och skyddade stålkonstruktioner.
 • Om brandskyddsfärg blir fuktig riskerar den att skadas och orsaka blåsor och rynkor.
 • SC801 bör endast appliceras när luftens och stålets temperaturer är över 5°C. Relativ luftfuktighet bör vara under 80 % för lyckad applicering. Stålytor ska ha en temperatur på minst 3 °C över daggpunkten.
 • Säkerställ att stålet är torrt och skydda det mot regn och kondens vid applicering och torkning av SC801.
 • Appliceringsutrustning
  Utrustning för högtryckssprutning rekommenderas och bör överensstämma med dessa riktlinjer.
  Arbetstryck. 2500–3000psi (175–210 kg/cm²)
  Munstycken: 19 – 21 thou
  Sprutvinkel: 20° – 40°
  Slangdiameter: 10 mm (3/8”) (invändig diameter)
  Slanglängd: Max. 60 meter, in-line-filter bör inte användas i normalfallet.
 • Blandning
  SC801 kan användas direkt. Får inte tunnas ut men bör röras om mekaniskt före användning.
 • Användning
  HÖGTRYCKSSPRUTNING
 • SC801 kan appliceras upp till en våtfilmstjocklek (WFT) på maximalt 1,2 mm i en enda sprutbeläggning som utgörs av flera snabba sprutsvep. Om maximala skikttjocklekar kan uppnås beror på förhållandena på platsen
 • Bygg upp skikttjockleken för att uppnå den dimensionering som krävs genom flera snabba sprutsvep. Det kan vara möjligt att applicera två skikt med SC801 på en dag, speciellt om lufttemperaturen är högre än 20°C och den relativa luftfuktigheten är lägre än 70 %. Innan detta görs är det emellertid viktigt att den tidigare applicerade beläggningen har hunnit torka, speciellt i väv-/flänsfogar.

APPLICERING MED PENSEL/ROLLER

 • För applicering med pensel rekommenderas att man använder en ”påläggningsteknik” för att undvika väl synliga märken efter borsten
 • Maximal våtfilm per beläggning vid applicering med en pensel eller roller är 0,6 mm. En roller med kort lugg ger en lätt texturerad finish.
 • Vid applicering, mät tjockleken på våtfilmen ofta med det medföljande våtfilmskam för att säkerställa att rätt tjocklek appliceras.
 • För att använda våtfilmskammen, placera tänderna i den våta grundfärgen. Den sista tanden som täcks visar vilken våtfilmstjocklek som har uppnåtts.
 • Om för mycket eller för lite appliceras krävs justeringar av de skikttjockleken för de efterföljande appliceringarna.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg