Explore our brands

Nullifire SC802 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

SC802 kan ge ett skydd mot brand i upp till 60 minuter.

 • ”Nästa generations” produkt – med ökad effektivitet på plats
 • Kompatibel med hela Nullifire-sortimentet med primers och topptätningar
 • Mycket låg VOC
 • KIWA Typgodkännande nr: XYZ

Teknisk information

FörvaringLagra i ett säkert, torrt lager vid en temperatur på mellan +5°C och +35 °C.
Lagringstid6 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalbehållare

Installation & montering

 

 

Appliceringsförhållanden

 

 • Nullifire SC802 rekommenderas endast för applicering och användning på torra och skyddade stålkonstruktioner.
 • Om brandskyddsfärg blir fuktig riskerar den att skadas och orsaka blåsor och rynkor.
 • SC802 bör endast appliceras när luftens och stålets temperaturer är över 5°C. Relativ luftfuktighet bör vara under 80 % för lyckad applicering. Stålytor ska ha en temperatur på minst 3 °C över daggpunkten.
 • Säkerställ att stålet är torrt och skydda det mot regn och kondens vid applicering och torkning av SC802.

Appliceringsutrustning

Utrustning för högtryckssprutning rekommenderas och bör överensstämma med dessa riktlinjer.
Arbetstryck. 2500–3000psi (175–210 kg/cm²)
Munstycken: 17 – 21 thou
Sprutvinkel: 20° – 40°
Slangdiameter: 10 mm (3/8”) (invändig diameter)
Slanglängd: Max. 60 meter, in-line-filter bör inte användas i normalfallet.
Blandning
SC802 kan användas direkt. Får inte tunnas ut men bör röras om mekaniskt före användning.

Användning
HÖGTRYCKSSPRUTNING

 • SC802 kan appliceras upp till en våtfilmstjocklek (WFT) på maximalt 1,0 mm i en enda sprutbeläggning som utgörs av flera snabba sprutsvep. Om maximala skikttjocklekar kan uppnås beror på förhållandena på platsen
 • Merparten av 60-minutersskikt kan appliceras i en beläggning.
  APPLICERING MED PENSEL/ROLLER
 • För applicering med pensel rekommenderas att man använder en ”påläggningsteknik” för att undvika väl synliga märken efter borsten
 • Maximal våtfilm per beläggning vid applicering med en pensel eller roller är 0,6 mm. En roller med kort lugg ger en lätt texturerad finish.
 • Vid applicering, mät tjockleken på våtfilmen ofta med våtfilmskam för att säkerställa att rätt tjocklek appliceras.
 • För att använda våtfilmskammen, placera tänderna i den våta grundfärgen. Den sista tanden som täcks visar vilken våtfilmstjocklek som har uppnåtts.
 • Om för mycket eller för lite appliceras krävs justering av för de efterföljande appliceringarna.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg