Explore our brands

Nullifire SC802 är en vattenburen svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus.

SC802 kan ge ett skydd mot brand i upp till 60 minuter.

 • ”Nästa generations” produkt – med ökad effektivitet på plats
 • Kompatibel med hela Nullifire-sortimentet med primers och topptätningar
 • Mycket låg VOC
 • KIWA Typgodkännande nr: XYZ

Teknisk data

FörvaringLagra i ett säkert, torrt lager vid en temperatur på mellan +5°C och +35 °C.
Lagringstid6 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalbehållare

Riktlinjer för användning

 

 

Appliceringsförhållanden

 

   

 • Nullifire SC802 rekommenderas endast för applicering och användning på torra och skyddade stålkonstruktioner.
 •  

 • Om brandskyddsfärg blir fuktig riskerar den att skadas och orsaka blåsor och rynkor.
 •  

 • SC802 bör endast appliceras när luftens och stålets temperaturer är över 5°C. Relativ luftfuktighet bör vara under 80 % för lyckad applicering. Stålytor ska ha en temperatur på minst 3 °C över daggpunkten.
 •  

 • Säkerställ att stålet är torrt och skydda det mot regn och kondens vid applicering och torkning av SC802.
 •  

Appliceringsutrustning

Utrustning för högtryckssprutning rekommenderas och bör överensstämma med dessa riktlinjer.
Arbetstryck. 2500–3000psi (175–210 kg/cm²)
Munstycken: 17 – 21 thou
Sprutvinkel: 20° – 40°
Slangdiameter: 10 mm (3/8”) (invändig diameter)
Slanglängd: Max. 60 meter, in-line-filter bör inte användas i normalfallet.
Blandning
SC802 kan användas direkt. Får inte tunnas ut men bör röras om mekaniskt före användning.

Användning
HÖGTRYCKSSPRUTNING

   

 • SC802 kan appliceras upp till en våtfilmstjocklek (WFT) på maximalt 1,0 mm i en enda sprutbeläggning som utgörs av flera snabba sprutsvep. Om maximala skikttjocklekar kan uppnås beror på förhållandena på platsen
 •  

 • Merparten av 60-minutersskikt kan appliceras i en beläggning.
  APPLICERING MED PENSEL/ROLLER
 •  

 • För applicering med pensel rekommenderas att man använder en ”påläggningsteknik” för att undvika väl synliga märken efter borsten
 •  

 • Maximal våtfilm per beläggning vid applicering med en pensel eller roller är 0,6 mm. En roller med kort lugg ger en lätt texturerad finish.
 •  

 • Vid applicering, mät tjockleken på våtfilmen ofta med våtfilmskam för att säkerställa att rätt tjocklek appliceras.
 •  

 • För att använda våtfilmskammen, placera tänderna i den våta grundfärgen. Den sista tanden som täcks visar vilken våtfilmstjocklek som har uppnåtts.
 •  

 • Om för mycket eller för lite appliceras krävs justering av för de efterföljande appliceringarna.
 •  

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp