Explore our brands

SC902 är ett tjockfilmssystem med låg VOC som bygger på en patenterad teknik.

Kan appliceras till släta, matta ytor. En kompatibel topptätning kan appliceras om en dekorativ finish krävs.

• Snabbhärdande, till och med vid temperaturer under 0°C, beröringstorr efter endast en timme
• Tidig väderbeständighet, beständig mot stänk inom en timme
• Självprimande system som tål lättare rostangrepp på stålet, upp till två veckor efter blästring
• Kan appliceras i flera skikt för att skapa en tjock film men uppnår alla tänkbara klassningar med en enda strykning
• Brandklassning upp till 120 minuter testad enligt BS476 och EN13381: Del 8
• DoP Nr: SC902–20160308

Teknisk information

FörvaringLagra i ett säkert, torrt lager vid en temperatur på mellan +5°C och +35 °C.
Lagringstid6 månader vid förvaring enligt rekommendation i oöppnad originalbehållare.

Installation & montering

 

 

Appliceringsförhållanden

 

 • Säkerställ tillräcklig genomventilation under appliceringen
 • Temperaturområde för applikation -5°C till +35°C, relativ luftfuktighet <95 % och en temperatur på stålytan på minst 3°C över daggpunktstemperaturen.

Appliceringsutrustning
Graco Mark V eller motsvarande.

Blandning

 • Blanda alltid hela volymen i förpackningen mekaniskt.
 • Se till att de båda komponenterna blandas ordentligt tills de får en enhetlig färg.

Appliceringsråd

 • Se till att alla produktförpackningar är förslutna när de inte används.
 • Del B är fuktkänslig och bör förvaras väl tillsluten före användning, och den måste användas tillsammans med en Desiccant-sats.
 • Produkten är självprimande på korrekt förbehandlade stålkonstruktioner. Skadad primer behöver inte repareras i C1- eller C2-miljöer.
 • Produkten bör sprutappliceras från nära håll, cirka 600 mm från ytan, för att undvika damning samt för att säkerställa god filmbildning på ytan.
 • Det är av största vikt att en våtskiktsmätare används.
  Anmärkning: Om användaren behöver göra uppehåll längre än 15 minuter är spolning nödvändig.

Arbete på platsen

 • Galvaniserade bultar som har avfettats kan
 • Skadade beläggningar kan slipas ned till en avfasad kant och materialet spacklas på i en applicering.
 • När den applicerade produkten har härdat kan den enkelt poleras upp genom slipning med elektriska verktyg eller handverktyg.
  • Reparationer går att göra med SC900 reparationssats.

Krav för topptätning

När filmtjockleken i torrt tillstånd har uppnåtts, kan en Nullifire topptätning användas: PM018 (tvåkomponents epoxibeläggning) eller TS134 (tvåkomponents akrylpolyuretan) rekommenderas. Kontrollera att SC902 är helt torr före applicering av topptätningen.

  Sök produkter

  Användningsområde
  Produkt Grupp
  Miljöbedömningar & Intyg