Vi blir CPG Europe - med ett större utbud av produkter och varumärken erbjuder vi fler lösningar.
Utforska våra varumärken

FAQ - Vanliga frågor och svar

Varje dag tar vi emot och besvarar många tekniska frågor. Här delar vi med oss av svaren på de mest förekommande frågorna inom passivt brandskydd och brandtätning. Som experter inom passiva brandskyddslösningar för byggbranschen är Nullifires uppdrag att öka medvetenheten om hur viktigt passivt brandskydd är för att skapa trygga fastigheter och skydda människor.

Utforska våra kategorier nedan för att hitta svar från våra produktspecialister. Om din fråga inte besvaras här, tveka inte att kontakta oss.

Passivt brandskydd

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

VAD ÄR PASSIVT BRANDSKYDD?

Passivt brandskydd är benämningen för de åtgärder som är inbyggda i en byggnadskonstruktion som förhindrar och begränsar påverkan av brand och / eller rök.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN PASSIVT BRANDSKYDD OCH AKTIVT BRANDSKYDD?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN PASSIVT BRANDSKYDD OCH AKTIVT BRANDSKYDD?

Aktivt brandskydd försöker stoppa branden. Det omfattar detekterings- och larmsystem, automatiska sprinklers, dörrar, nödbelysning och rökventilation. Passivt brandskydd släcker inte branden men skyddar från dess effekter och bidrar till att  begränsa och avgränsa branden så att utrymning hinner genomföras inom föreskriven tid.

VAD ÄR BRANDAVGRÄNSNING?

VAD ÄR BRANDAVGRÄNSNING?

För att begränsa branden till den yta där branden brutit ut, under den tid som krävs för evakuering måste avgränsningar av byggnadsytorna göras. Det betyder att ytan delas in i olika sektioner s.k. brandceller.