Markalarımızı keşfedin

Referanslar

Pasif Yangın Koruma, günümüzde birbirine yakın ve bağlantılı binaların inşaatının artmasıyla birlikte daha da önem kazanmaya başlamıştır. Pasif yangından korunma, taşıyıcı elemanların, bölümlere ayırmaların ve yangının yayılmasını azaltan ve yangını bir alanda tutmayı hedefleyen malzemelerin tüm tasarımı ve implantasyonu anlamına gelir.

Aşağıda ulusararası yapıların bazılarının pasif yangın koruması için uyguladıkları yapıları yagından koruma ve kompartımanlar ile yangın durdurucu çözümlerin bazılarını görebilirsiniz.