Ympäristöselosteet


Teemme tiivistä yhteistyötä FEICAn kanssa kehittääksemme ympäristöselosteita tuotteillemme. Nämä ympäristöselosteet kattavat suuren osan tuotevalikoimastamme ja antavat yksityiskohtaista tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista niiden koko elinkaaren ajalta. Tuotteille, joita FEICA ei kata, laadimme tuotekohtaiset ympäristöselosteet varmistaaksemme, että myös niiden ympäristövaikutukset raportoidaan läpinäkyvällä tavalla.

Mikä on ympäristötuoteseloste?

Ympäristötuoteselosteet (EPD) ovat kolmansien osapuolten varmentamia ja rekisteröimiä, ja ne antavat tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Ympäristötuoteselosteen laatiminen on vapaaehtoista, ja se voi kattaa tuotteen koko elinkaaren.

Ympäristöselosteen laatimisessa käytetään elinkaariarvioinnin (LCA) tietoja. LCA suoritetaan käyttämällä tuoteryhmäsääntöjä (PCR) standardien, kuten EN 15804 (rakennustuotteiden eurooppalainen EPD-standardi), ISO 14025 ja muiden kansainvälisten standardien mukaisesti.

Nullifire ympäristöselosteet

Nullifire tekee yhteistyötä FEICAn kanssa ympäristöselosteiden kehittämiseksi. Nämä ympäristöselosteet kattavat suurimman osan tuotevalikoimastamme. Tuotteille, jotka eivät kuulu FEICAn piiriin, laadimme tuotekohtaiset ympäristöselosteet, joissa raportoimme tuotteidemme ympäristövaikutukset koko niiden elinkaaren ajalta. Ympäristöselosteiden tuottaminen on laaja urakka, ja pyrimme siihen, että koko tuotevalikoimamme kuuluisi ympäristöselosteisiin. Tarjoamalla läpinäkyvää ja todennettua tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista autamme asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja helpommin.

Tarjoamiamme ladattavia asiakirjoja voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Niitä voidaan käyttää ilmastolaskelmien tekemiseen, lakisääteisten ilmastoilmoitusten laatimiseen, ympäristöä säästävien julkisten hankintojen toteuttamiseen sekä kestävyysanalyysien tekemiseen tuotteista ja hankkeista, joissa näitä tuotteita käytetään. Nämä asiakirjat tarjoavat käyttäjille arvokasta tietoa ja työkaluja, joiden avulla he voivat arvioida tuotteidemme ympäristövaikutuksia ja kestävyyttä. Pyrimme helpottamaan asiakkaidemme ja sidosryhmiemme tietoon perustuvien päätösten tekemistä sekä edistämään kestävämpiä ja vastuullisempia käytäntöjä rakennusalalla.

Tremco CPG:n EPD-tietokantaa laajennetaan jatkuvasti valikoimamme tuotteiden ja järjestelmien osalta.

Löydät Nullifren ympäristöselosteet teknisen alueen kohdasta Tekninen kirjasto.