Miljödeklarationer


Vi har ett nära samarbete med FEICA för att utveckla miljödeklarationer för våra produkter. Dessa deklarationer täcker en betydande del av vår produktportfölj och ger detaljerad information om produkternas påverkan på miljön under hela deras livscykel. För de produkter som inte omfattas av FEICA tar vi fram unika miljödeklarationer för att säkerställa att även deras miljöpåverkan redovisas på ett transparent sätt.

Vad är en miljödeklaration? 

Miljödeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) är verifierade och registrerade av en oberoende tredje part och ger information om produkters miljöpåverkan. Skapandet av en miljödeklaration är frivilligt och den kan omfatta hela produktens livscykel.

För att ta fram en miljödeklaration används data från en livscykelanalys (LCA). LCA utförs enligt produktkategoriregler (PCR) baserade på standarder som EN 15804 (den europeiska EPD-standarden för byggprodukter), ISO 14025 och andra internationella standarder.

Miljödeklarationer från Nullifire

Nullifire samarbetar nära med FEICA för att utveckla miljödeklarationer för våra produkter. Dessa miljödeklarationer täcker en stor del av vår produktportfölj. För produkter som inte omfattas av FEICA tar vi fram unika miljödeklarationer för att redovisa våra produkters miljöpåverkan genom hela deras livscykel. Skapandet av miljödeklarationer är en omfattande process, och vi strävar efter att inkludera hela vår produktportfölj i dessa deklarationer. Genom att tillhandahålla transparent och verifierad information om miljöpåverkan hos våra produkter underlättar vi för våra kunder att fatta hållbara val.

De nedladdningsbara dokumenten vi erbjuder kan användas för olika ändamål. De kan användas för att utföra klimatkalkyler och upprätta lagstadgade klimatdeklarationer, för att genomföra miljöanpassad offentlig upphandling och för att analysera hållbarheten hos produkter och projekt där våra produkter används. Dessa dokument ger användarna värdefull information och verktyg för att bedöma och utvärdera miljöpåverkan och hållbarheten hos våra produkter. Vi strävar efter att underlätta för våra kunder och intressenter att fatta välgrundade beslut och främja en mer hållbar och ansvarsfull praxis inom byggbranschen.

Tremco CPG:s databas med miljödeklarationer utökas kontinuerligt för produkterna och systemen i vårt sortiment.

Du hittar Nullifires miljödeklarationer under "Teknisk dokumentation" i den Tekniska zonen på vår hemsida.