Tutustu tuotemerkkeihimme

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Passiivisen palosuojauksen asiantuntijoina missionamme on lisätä tietoisuutta passiivisen palosuojauksen tärkeydestä ihmisten ja kiinteistöjen turvallisuuden takaamiseksi. Tutustu  usein kysyttyihin kysymyksiin ja asiantuntijoidemme antamiin vastauksiin. Jos et löydä vastausta sinua askarruttavaan aiheeseen, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

MITÄ PASSIIVINEN PALOSUOJAUS ON?

MITÄ PASSIIVINEN PALOSUOJAUS ON?

Passiivinen palosuojaus on termi, jota käytetään rakennusten rakenteille tehdyistä toimenpiteistä, jotka estävät ja rajoittavat tulen ja/tai savun vaikutuksia palon sattuessa.


LUE LISÄÄ PASSIIVISESTA PALOSUOJAUKSESTA

MITÄ EROA ON PASSIIVIN PALOSUOJAUKSEN JA AKTIIVISEN PALOSUOJAUKSEN VÄLILLÄ?

MITÄ EROA ON PASSIIVIN PALOSUOJAUKSEN JA AKTIIVISEN PALOSUOJAUKSEN VÄLILLÄ?

Aktiivinen palontorjunta pyrkii sammuttamaan alkaneen palon. Aktiivisen palontorjunnan alle kuuluvat mm. ilmaisin- ja hälytysjärjestelmät, automaattiset sprinklerit, ovet, hätävalot ja savunpoisto.

Passiivisen palosuojauksen tarkoituksena ei ole sammuttaa tulipaloa, vaan suojata rakennusta ja rakenteita sen vaikutuksilta. Passiivinen palosuojaus auttaa rajoittamaan ja rajaamaan tulipaloa siten, että evakuointi tai/ja sammutustoimet ehditään suorittamaan määräajassa.

LUE LISÄÄ PASSIIVISEN JA AKTIIVISEN PALOSUOJAUKSEN EROISTA

MITÄ EROA ON PALOKÄYTTÄYTYMISELLÄ JA PALONKESTÄVYYDELLÄ?

MITÄ EROA ON PALOKÄYTTÄYTYMISELLÄ JA PALONKESTÄVYYDELLÄ?

Arvioitaessa minkä tahansa rakennusmateriaalin kykyä kestää paloa, on kaksi keskeistä tekijää, jotka on otettava huomioon - materiaalin palokäyttäytyminen ja palonkestävyys.

Materiaalin palokäyttäytymisessä arvioidaan materiaalin syttymiseen vaikuttavia tekijöitä. Palonkestävyydestä puhuttaessa arvioidaan taas materiaalin kykyä vastustaa tulen vaikutuksia, kuten lämmön nousua tulelle altistuneen pinnan ja altistumattoman puolen välillä, täysin kehittyneessä palotilanteessa.

LUE LISÄÄ PALOKÄYTTÄYTYMISESTÄ JA PALONKESTÄVYYDESTÄ

MIKÄ ON OSASTOINNIN ROOLI TULIPALONSATTUESSA?

MIKÄ ON OSASTOINNIN ROOLI TULIPALONSATTUESSA?

Yksi passiivisen palosuojauksen peruspilareista on rakennusten osastointi. Osastointeja tehdään tulen ja savun leviämisen rajoittamiseksi rakennuksen sisällä. Tämä tarkoittaa sitä, että rakennus jaetaan useisiin pienempiin osastoihin, mikä mahdollistaa palon rajaamisen tiettyyn tilaan evakuoinnin ajaksi.

LUE LISÄÄ PALO-OSATOINNISTA

MITEN PALOSUOJAMAALI TOIMII?

MITEN PALOSUOJAMAALI TOIMII?

Nullifire palosuojamaalien teho perustuu intumescent-teknologiaan. Tulipalon aiheuttama kuumuus saa maalipinnan paisumaan, jolloin se muodostaa lämpötilan nousua hidastavan eristekerroksen teräsrakenteen päälle.

LUE LISÄÄ NULLIFIRE PALOSUOJAMAALEISTA

MITKÄ OVAT SUOMESSA VOIMASSA OLEVAT PALOMÄÄRÄYKSET?

MITKÄ OVAT SUOMESSA VOIMASSA OLEVAT PALOMÄÄRÄYKSET?

Suunnittelun ja rakentamisen on täytettävä paloturvallisuudelle asetetut vaatimukset, jotta palon sattuessa, rakennuksista voidaan pelastautua sekä suorittaa tarvittavat pelastus- ja sammutustoimenpiteet turvallisesti. Asetus rakennusten paloturvallisuudesta löytyy Ympäristöministeriön sivuilta.

 

LUE LISÄÄ VOIMASSA OLEVISTA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ

KUINKA KAUKANA KANNATTIMET SAAVAT OLLA OSASTOIVASTA SEINÄSTÄ?

KUINKA KAUKANA KANNATTIMET SAAVAT OLLA OSASTOIVASTA SEINÄSTÄ?

Yleisesti oletetaan, että kannakointi asennetaan palotestin mukaisesti, 200mm - 500mm päähän osastoivasta seinästä.

LUE LISÄÄ KANNAKOINNISTA

KUN PALOPELTI ON SAMASSA AUKOSSA ESIMERKIKSI PUTKILÄPIVIENTIEN KANSSA, MITEN PALOKATKO TOTEUTETAAN?

KUN PALOPELTI ON SAMASSA AUKOSSA ESIMERKIKSI PUTKILÄPIVIENTIEN KANSSA, MITEN PALOKATKO TOTEUTETAAN?

Koska kanavat ja pellit on testattu eri standardien mukaisesti, kuin kaapelit, putket ym., tulee niillä olla erilliset läpiviennit.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ