Teknisk zon - svar på dina tekniska frågor

Nullifire har byggt upp sitt goda rykte med högkvalitativa produkter och tjänster. Vårt team med tekniska specialister är väl insatta i de utmaningar som dagens krav på det passiva brandskyddet innebär och samarbetar med nya och befintliga kunder för att övervinna dessa utmaningar.

Vår målsättning är att projekten genomförs på rätt sätt hela vägen från den inledande produktutbildningen och konstruktionsråd till applicering på plats.

Läs mer nedan...

ladda ner och läs

Teknisk dokumentation

För att hjälpa dig att hitta den tekniska information du behöver innehåller Nullifires sektion för teknisk dokumentation tekniska datablad, säkerhetsdatablad, anvisningar, belastningstabeller och mycket mer. Titta igenom vilka typer av nedladdningar du kan göra här nedan och kontakta oss för mer information.

Hitta teknisk dokumentation
Individuellt stöd

Boka rådgivning

Om du behöver support eller vägledning vid föreskrivning av Nullifires produkter har du hamnat rätt. Vårt team ger dig teknisk support under alla faser i ditt byggprojekt. 

Boka rådgivning med en specialist
Kvalitetssäkrad information

Finfo och Vilma

Ytterligare ett steg för att förbättra och effektivisera våra kunders tillgång till information digitalt.

Hitta miljöbedömda produkter