Tutustu tuotemerkkeihimme

Mitä on passiivinen palosuojaus?

Passiivinen palosuojaus

Passiivinen palosuojaus on termi, jota käytetään rakennusten rakenteille tehdyistä toimenpiteistä, jotka estävät ja rajoittavat tulen ja/tai savun vaikutuksia palon sattuessa. Sen tarkoituksena ei ole sammuttaa tulipaloa, vaan suojata rakennusta ja rakenteita sen vaikutuksilta. Passiivinen palosuojaus auttaa rajoittamaan ja rajaamaan tulipaloa siten, että evakuointi tai/ja sammutustoimet ehditään suorittamaan määräajassa.

Passiivisella palosuojauksella:

  • Rajoitetaan tulen ja savun leviämistä rajaamalla se osastoihin.
  • Turvataan hätäpoistumistiet.
  • Suojataan rakennuksen rakenteita ja varmistetaan siten niiden kestävyys palotilanteessa.

Miten passiivinen palosuojaus toimii?

Passiiviset palosuojausmenetelmät kohdistetaan rakenteisiin sekä rakennuksen oviin seiniin ja ikkunoihin. Tarkoituksena on taata rakennuksen rakenteiden vakaus tulipalon sattuessa sekä osastoida tuli ja palokaasut siten, että mahdolliset evakuointi ja/tai sammutustyöt ehditään suorittamaan määräajassa.

Haluatko lisätietoja passiivisesta palosuojauksesta? Ota yhteyttä asiantuntijaamme.

 

Mitä eroa on aktiivisella ja passiivisella palosuojauksella?

Rakennuksen palosuojaus edellyttää aina kahden tyyppistä suojausta: sekä aktiivista palosuojausta että passiivista palosuojausta. Aktiivinen palosuojaus liittyy palon havaitsemiseen ja sammuttamiseen, kun taas passiivinen palosuojaus liittyy palon hillitsemiseen.

Aktiivinen palosuojaus

Aktiivinen palosuojaus tarkoittaa rakennuksen tai rakennelman suojausta järjestelmillä, jotka koostuvat irrallisista osista. Nämä järjestelmät voivat olla joko automatisoituja tai käsikäyttöisiä. Aktiivisen palontorjunnan alle kuuluvat mm. ilmaisin- ja hälytysjärjestelmät, automaattiset sprinklerit, ovet, hätävalot sekä savunpoisto.

Aktiivisella palosuojauksella on merkittävä rooli ihmishenkien suojelussa. Aktiivinen palosuojaus mahdollistaa myös nopean reagoinnin sammutustoimien aloittamisessa joko automaattisesti tai ihmisen toiminnan avulla.

Passiivinen palosuojaus

Passiivinen palosuojaus on kriittisen tärkeä elementti rakenteissa. Sillä tarkoitetaan kaikkia rakennusmenetelmiä, joiden avulla rakenne kestää paloa tietyn määräajan.

Passiivisten palosuojausmenetelmien tarkoitus on:

  • Pysäyttää savun eteneminen
  • Estää liekkien leviäminen
  • Eristää lämpövaikutukset paloalueelle
  • Säilyttää rakenteiden vakaus palotilanteessa

Nämä menetelmät tunnetaan "passiivisina", koska ne toimivat ilman ihmisen väliintuloa tai ulkoista energiansyöttöä. Passiivisella palosuojauksella pyritään mahdollistamaan ihmisten evakuointi ja sammutustoimien aloitus rajaamalla palo mahdollisimman pitkäksi aikaa osastoituun tilaan.

Vastataksemme kaikkiin tarpeisiin, valikoimastamme löytyy kahden tyyppisiä ratkaisuja:

  1. Rakenteiden suojausratkaisut, kuten palosuojamaalit.
  2. Palokatkot, kuten vaahdot, massat ja silikonit sekä muut palokatkoratkaisut.

Passiivinen palosuojaus on otettava huomioon rakennuksen suunnittelusta alkaen. Passiivisen palotorjunnan suunnittelusta vastaa pääsuunnittelija. Suunnitteluun osallistuvat myös rakennushankkeeseen ryhtyvä (tilaaja), rakennussuunnittelija, erityissuunnittelijat ja rakennusvalvontaviranomaiset.

Nullifire on passiivisen palontorjunnan edelläkävijä. Olemme auttaneet suojaamaan rakennuksia sekä niiden käyttäjiä tulelta jo yli 45 vuoden ajan. Asiantuntijatiimimme on valmiina auttamaan sinua kaikissa käynnissä olevissa sekä tulevissa projekteissasi. Ota meihin yhteyttä!