SC803 Ognioodporna powłoka pęczniejąca

Ognioodporna powłoka pęczniejąca

Znajdź produkt

(Contact us)

Nullifire SC803 to lakier pęczniejący na bazie wody do ochrony przeciwogniowej elementów konstrukcji stalowych
o zastosowaniu wewnętrznym. SC803 umożliwia skuteczną ochronę przeciwpożarową elementów konstrukcji stalowych o zastosowaniu wewnętrznym i w chronionej przestrzeni zewnętrznej, o odporności ogniowej do 60 minut.

:

Zastosowanie

SC803 umożliwia skuteczną ochronę przeciwpożarową elementów konstrukcji stalowych o zastosowaniu wewnętrznym i w chronionej przestrzeni zewnętrznej, o odporności ogniowej do 60 minut.

Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać ze zrozumieniem treść karty charakterystyki.

  • Ekonomiczny dzięki optymalnym grubościom warstw
  • Proste i szybkie nakładanie metodą natryskową lub pędzlem i wałkiem
  • Elastyczne stosowanie materiałów gruntujących oraz duży wybór lakierów nawierzchniowych
  • Bogata gama kolorów
  • Produkt przyjazny dla środowiska
NF_MSDS_SC803_pl_PL_v6.pdf Karta charakterystyki
SC803 Karta Techniczna (pl-PL).pdf Karta systemu/produktu