SC803 Ekspanderende brannmaling - On-Site, Vannbasert

Ekspanderende brannmaling - On-Site, Vannbasert

Søk etter produkter

Kontakt oss

Vannbasert ekspanderende brannmaling til innendørs bruk på bærende stålkonstruksjoner beregnet til å motstå brann i inntil 90 minutter

Brandklasse: 60 Min

Bruk

SC803 er optimalisert for å gi 60 minutters brannmotstand for bjelker og søyler med I-profil, hule søyler, hule bjelker, cellebjelker, betongfylte hule søyler og massive strekkstag. Begrenset 90 minutters beskyttelse er også tilgjengelig. SC803 kan brukes på stål, støpejern og galvanisert stål.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

BRUKES UNDER GODT VENTILERTE FORHOLD og sørg for at alt anbefalt verneutstyr brukes under håndtering og bruk av dette produktet. For fullstendige anbefalinger, se sikkerhetsdatabladet. Sikkerhetsdatabladet må leses og forstås før bruk.

  • Ultra lav VOC.
  • Markedsledende designverdier
  • Kompatibel med et bredt utvalg av Nullifire-primere og topplakker.
  • Enkel å påføre, med utmerket estetikk.
  • Full sporbarhet med Optifire+®
  • CE ETA 20/1210.
  • Uppfyller emissionskrav enligt AgBB
  • Oppfyller utstedelseskravene i henhold til AgBB.
  • DGNB Navigator - 52P9A3
Nullifire Application Instructions SC800 Series (en-GB) Brukerveiledning
SC803 Ytelseserklæring (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
SC803 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
SC803_Teknisk datablad (nbNO) v5.pdf Teknisk datablad