Markalarımızı keşfedin

Test ve Sertifikalar

Pasif yangın korumasında öne çıkan test ve belgeler

Nullifire markası altında piyasaya çıkan her ürün aynı yüksek kalitede ve (bağımsız olarak) denenmiş, test edilmiş ve onaylanmıştır. Ayrıca, Teknoloji Merkezlerimiz sayesinde, aynı yetkin uzmanların gelecekteki ürünlerin üretimi ve geliştirilmesinden sorumlu kalacağından emin olabilirsiniz.

EN1366

EN 1366 "Servis kurulumları için yangına dayanıklılık testleri" aşağıdakilerden oluşur (tümünü görmek için "artı" işaretine tıklayın). Nullifire yangın durdurma, esas olarak EN 1366 Bölüm 3 (mekanik/elektrik penetrasyonlarının yalıtımı) ve Bölüm 4 (Linear bağlantı yalıtımları) üzerinde odaklanacaktır.

EN1366

EN1366

 • Bölüm 1: Kanallar
 • Bölüm 2: Yangın damperleri
 • Bölüm 3: Servis geçiş contaları 
 • Bölüm 4: Doğrusal bağlantı contaları
 • Bölüm 5: Servis kanalları ve boşlukları
 • Bölüm 6: Yükseltilmiş ve altı boş yer döşemeleri
 • Bölüm 7: Konveyör sistemleri ve mahfazaları 
 • Bölüm 8: Duman tahliye kanalları
 • Bölüm 9: Tek bölmeli duman tahliye kanalları
 • Bölüm 10: Duman kontrol damperleri
 • Bölüm 11: Kablo sistemleri ve ilgili bileşenler için yangından korunma sistemleri
 • Bölüm 12: Havalandırma kanalları için mekanik olmayan yangın bariyeri
 • Bölüm 13: Bacalar (hazırlık aşamasında)
 • Bölüm 14: Mutfak tahliye kanalları 
   

EN 1366-3 standardı

Özellikle ülkemizcede kabul edilen bu EN standartları pasif yangın durdurucu ürünlerini de kapsamaktadırlar. Bu bağlamda aşağıda bahsedilen kodlar tüm Avrupa ülkelerinde servis geçişlerinde, derzlerin yalıtılmasında ve cephe malzemelerinin ve cephe derzlerinin yalıtılmasında bağlayıcı kod olarak 2008 yılından bu yana kullanılmaktadır. 

İlgili kodlar TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından "TS EN 1366-3" & "TS EN 1366-4" isimleriyle kabul edilmiş ve ülkemizde de yürürlüğe girmiştir.

TS EN1366-3: Servis tesisatları için yangına direnç deneyleri - Bölüm 3: Servis geçiş contaları Mekanik/elektrik penetrasyonlarının yalıtımı

EN 1366-3 standartı, bir bölme elemanına özellikle duvar ya da zemin gibi yapıları destekleyen bir servis ya da servislerin dahil olduğu konumda, yangına dayanıklılığı sağlamak amacıyla bir servis geçiş conta sisteminin yeterliliğinin değerlendirilmesi için uygulanacak bir deney metodunu ve kriterleri kapsar.  Bu standart, test numunesi ile sızdırmazlık sisteminin pratikte monte edileceği ayırma elemanı arasındaki etkileşimi simüle eder.

Bacalar, havalandırma sistemleri, yangına dayanıklı havalandırma kanalları, yangına dayanıklı servis kanalları, şaftlar ve duman tahliye kanallarının etrafındaki boşlukları kapatmak için kullanılan penetrasyon contaları ve kombine penetrasyon contaları EN 1366-3'ün dışındadır.

EN 1366 serisinin bu bölümünde açıklanan bir testin amacı, aşağıdakilerin bütünlüğünü ve yalıtım performansını değerlendirmektir:

 • penetrasyon contası;
 • bölme elemanı servisi (veya servisleri)
 • penetrasyon contasının çevresindeki ayırma elemanı.

EN 1366-4 standardı

TS EN1366-4 Servis tesisatı için yangına direnç deneyleri - Bölüm 4: Doğrusal bağlantı contaları - Linear birleşimler – inşai derzlerin/dilatasyonların yangın normu

EN 1366-4 doğrusal bağlantı contaları, bir veya iki veya daha fazla yapı elemanı içindeki derzlere, boşluklara, boşluklara veya diğer süreksizliklere yerleştirilir. Normalde bu tür açıklıklar doğrusal olarak adlandırılır çünkü uzunlukları genişliklerinden daha büyüktür - pratikte en az 10: 1'lik tipik bir oranla tanımlanır.


Bu Avrupa Standardındaki testlerin amacı şunları değerlendirmektir:

 • doğrusal bir bağlantı contasının yapının bütünlüğü ve yalıtımı üzerindeki etkisi;
 • doğrusal bağlantı contasının bütünlüğü ve yalıtım performansı;
 • taşıyıcı yapı içindeki hareketin doğrusal bağlantı contalarının yangın performansı üzerindeki etkisi (isteğe bağlı)

BS 476 - 20/21 standardı

BS 476, çelik çerçeveli binalar da dahil olmak üzere bir yangın durumunda yapısal yapı elemanlarının performansını belirlemek için kullanılan, dünya çapında kabul edilmiş bir İngiliz Standardıdır. Standart, bunun yük taşıyıcı kirişler ve kolonlar gibi kritik unsurlarda nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini ve anlamlı bir analize izin vermek için yeterli veriyi oluşturmak için gerekli olan yüksüz numuneleri anlatır.

ASFP (Association of Specialist Fire Protection)'ın yayınlamış olduğu Yellow Book, ürün performansının kabul edilebilir bir değerlendirmesini oluşturmak için gereken minimum veri miktarını ve iyimser olmaktan ziyade dengeli bir yaklaşımın benimsenmesini sağlamak için Kabul Edilebilirlik Kriterleri de dahil olmak üzere verilerin istatistiksel analizi için kullanılan yönetim ilkelerini tavsiye eder.

BS 476, BS476-20 ve 21’de belirtilen ısıtma ve basınç koşulları uygulandığında yapıların yüke maruz kalan elemanlarının yangın dayanımını belirleyen prosedürleri açıklar.

Bu standartlar yük altındaki malzemeler için malzeme seçimi ve/veya dizaynı ve yapısı, yükleme ve kısıtlama koşulları, ekipman, prosedürler ve ölçütler için gereklilikleri sağlar. Metotlar kirişlere, kolonlara, döşemelere, çatı katlarına ve duvarlara uygulanabilirdir.

 • Bölüm 20: Yapı malzemeleri ve yapılarda yangın testleri, Yapı elemanları yangın dayanımının belirlenmesi yöntemi (Genel prensipler)
 • Bölüm 21: Yapı malzemeleri ve yapılar için yangın testleri, Yapı taşıyıcı elemanlarının yangın dayanımının belirlenmesi yöntemi

EN13381 standardı

EN13381, küresel olarak kabul görmekte olan Yapısal Elemanların Yangına Dayanıklılığı için Avrupa şemsiye standardıdır. Bunun içinde, özellikle intümesanlar ilgili olanlar şunlardır:

 • Beton dolgulu içi boş çelik kolonlar - Bölüm 6
 • Çelik üyelere uygulanan reaktif koruma - Bölüm 8
 • Hücresel ışın koruması - Bölüm 9
 • Gerilimdeki dolu çelik çubuklar - Bölüm 10

EN13381-8, ticari faaliyeti destekleyen temel onaydır ve ticari olarak kullanılabilecek bir ürün değerlendirmesi oluşturmak için gereken mutlak minimum gereksinimlerin BS 476 ve ASFP Yellow Book standartlarına çok benzer. Ancak, bütünde BS sisteminin ötesine geçmektedir.

Certifire Onayı

Certifire onayı, düzenli denetim ve izleme yoluyla ilk tasarımdan devam eden ticari tedariğe kadar ürün ve sistemlerin performansını, kalitesini, tutarlılığını ve güvenilirliğini doğrulayan İngiliz Standardı onayları için bağımsız veya üçüncü taraf bir sertifikasyon sistemidir.

Bu şema, tedarik zincirindeki mimarlar, yükleniciler veya bina sahipleri gibi herkes tarafından halka açık veritabanını kontrol ederek bir ürünle ilgili iddiaları doğrulamak için kullanılabilir. Tüm Nullifireintümesan kaplama sistemleri, Certifire veya eşdeğer bir sistemde listelenir.

CE Belgesi

CE işareti, Avrupa üreticisinin veya ithalatçısının ürünün yürürlükteki gereklilikleri karşıladığını ve uygulaması Avrupa Topluluğundaki işareti uyumlu hale getirmek için ilgili mevzuat tarafından tanımlanan beyan etmesine izin verir.

CE işareti bir sertifika değil, söz konusu endüstriyel ürünün Avrupa iç pazarında serbestçe hareket edebileceğini gösteren idari bir işarettir.

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) genişletilmiş Tek Pazarda işlem gören birçok üründe "CE" harfleri bulunur. AEA'da satılan ürünlerin yüksek güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereksinimlerini karşılayacak şekilde değerlendirildiğini belirtirler. Tabii ki, tüm Nullifire ürünlerimiz gerektiği gibi CE işaretlidir.

İntümesan kaplamalar için CE işareti, sistemlerin aşağıdaki amaçlara uygun olarak Avrupa Teknik Onayı aracılığıyla değerlendirildiğini ve onaylandığını gösterir:

 • Yangın performansı ve sınırlamaları
 • Dayanıklılık yetenekleri
 • Onaylı sistemler
 • Yangına tepki sınıflandırması

ETA'nın geçerliliği ve revizyon detayları buradan kontrol edilebilir.