FP170 Palomansetti

Tuotehaku

Ota yhteyttä

Nullifire FP170 -palomansetit estävät tulipalon ja savun leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi asennettujen installaatioiden kautta. Teräskuoren sisällä oleva vuoraus paisuu tulipalon aiheuttamasta kuumuudesta tiivistäen läpiviennin.
FF197 on modifioitu 1-K paloluokiteltu polyuretaanivaahto lineaaristen saumarakenteiden palotiivistämiseen.
CE-merkintä-ETAG 026
Luokitusstandardi EN13501-2
Testistandardi EN-1366-3
ETA-21/0183

:

Käyttö/tarkoitus

Paloluokitus EN 13501-2 ja CE-merkin mukaan (ETA 17/0136)

Levy- ja kivirakenteiset seinät joiden minimi paksuus on 100mm
Kivirakenteiset (betoni) lattiat
Soveltuu UPVC-, PVC-, ABS-, PP-, PE- ja komposiittiputkien läpivientien tiivistämiseen. (U/U)
Soveltuu ETAG 026-2; mukaan Y2 käyttöluokkaan (Soveltuu sisäkäyttöön ympäristölämpötilassa mukaan lukien alle 0°C lämpötilat)

Varmista tuotteen soveltuvuus, lue käyttöturvallisuustiedote ja käyttöä koskevat ohjeet ennen tuoteen käyttöä.

Ei saa asentaa CPVC putkille. CPVC putkien yhteydessä tulee käyttää Nullifire FS719 HP Blue:ta. Tarkemmat asennustiedot Tremco CPG:n teknisestä palvelusta.

Noudata asennuskohteen työterveys- ja turvallisuusohjeita. Katso lisätietoja yksittäisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

  • Jopa 4 tunnin palonluokitus - Testistandardi EN 1366-3.
  • Soveltuvuus muoviputkille, eristetyille metalliputkille, sähkökaapeleille ja BevEx putkille.
  • Matala kaulus
  • Nopea helppo asennus kolmella kiinnityspisteellä.
FP170__käyttöturvallisuustiedote.pdf Käyttöturvallisuustiedotteet
NF_FP170_datasheet_Palomansetti_fi-FI_v2.pdf TDS