FP170 Ekspanderende rørmansjett

Ekspanderende rørmansjett

Søk etter produkter

Kontakt oss

FP170 er ekspanderende rørmansjetter for å forsegle gjennomføringer av kabler, rør og kabelstiger i vegg og gulvkonstruksjoner. Ved brann vil rørmansjetten ekspandere og forsegle gjennomføringen, slik at branncellen fortsatt er intakt.

Brandklasse: 240 Min

Bruk

Brannklassifisert i henhold til EN 13501-2 og CE-merket (ETA 21-0183). Fleksible vegger (skillevegger med stenderverk) eller stive vegger (murstein, betong) med en tykkelse på minst 100 mm. Stive gulv (betong) med en tykkelse på minst 150 mm. All testing utføres med ikke-selvlukkende rør (U/U) med spesifikasjoner som gjelder for alle typer plastrør, inkludert ventilasjonsrør. Mekanisk testing og holdbarhetstesting i henhold til ETAG 026-2; Y2 (innendørs bruk innenfor hele temperaturområdet, inkludert temperaturer under 0 °C).

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Dette produktet skal ikke være i direkte kontakt med CPVC rør. Hvis det brukes rundt karbonstålrør, bør rørprodusenten konsulteres og deres anbefalinger følges.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Opptil 4 timers brannmotstand, testet i henhold til EN 1366-3.
  • Testet for bruk med brennbare rør, isolerte ikke-brennbare rør, kabelbunter og Bevex-rør.
  • Egnet på fleksible, stive vegger og stive gulv.
  • Enkel installasjon
  • Vannbestandig
  • Ikke-etsende: inaktivt produkt
  • ETA 21-0183, brannklassifisering i henhold til EN 13501-2.
FP170 Ytelseserklæring (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
FP170 Sikkerhetsdatablad (nb-NO) Datablad for sikkerhet
FP170_Teknisk datablad (nbNO) v3.pdf Teknisk datablad