FP170 Svällande Rörkrage

Sök produkter och system

Kontakta oss

Vid en eventuell brand expanderar fyllnadsmaterialet till flera gånger sin ursprungliga tjocklek och sluter tätt när plaströren smälter och brinner av.

Vid öppningen bildas en förkolning som sluter helt tätt. FP170 kan även användas runt stålrör med cellgummiisolering. Kontakta teknisk service för mer information.

Brandklassning: 240 Minuter

Användningsområde

Brandklassad enligt EN 13501-2 och CE-märkt (ETA 21-0183)

Flexibla väggar (reglade mellanväggar) eller styva väggar (tegel, betong) med en tjocklek på minst 100 mm
Styva golv (betong) med en tjocklek på minst 150 mm
All testning utförs med ej självstängande rör (U/U) med specifikationer som är tillämpbara på alla typer av plaströrstillämpningar, inklusive ventilationsledningar
Mekanisk provning och hållbarhetsprovning i enlighet med ETAG 026-2; Y2 (inomhusbruk inom hela temperaturintervallet, inklusive temperaturer under 0°C)

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Denna produkt bör inte vara i direkt kontakt med CPVC-rör. Om den används runt kolstålrör, bör rörtillverkaren rådfrågas och deras rekommendationer följas.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Upp till 4 timmars brandmotstånd, testad enligt EN 1366-3.
  • Testad för användning med brännbara rör, isolerade icke brännbara rör, kabelbuntar.
  • Lämplig för lättväggar och väggar och bjälklag i betong .
  • Lätt att installera.
  • Vattentåliga
  • Icke-korrosiv: inaktiv produkt
  • ETA 21-0183, brandklassificering i enligt EN 13501-2.
FP170 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FP170 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FP170-Tekniskt datablad(sv-SE) v1 Tekniskt datablad