FP302 Palokatkonauha

Tuotehaku

Ota yhteyttä

FP302 on grafiittikyllästeinen paisuva ja erittäin joustava nauha muoviputkien, sähköjohtojen ja palavalla eristeellä eristettyjen metalliputkien tiivistämiseen.
Nullifire FP170 -palomansetit estävät tulipalon ja savun leviämisen osastoivien seinien ja välipohjien läpi asennettujen installaatioiden kautta. Teräskuoren sisällä oleva vuoraus paisuu tulipalon aiheuttamasta kuumuudesta tiivistäen läpiviennin.
FF197 on modifioitu 1-K paloluokiteltu polyuretaanivaahto lineaaristen saumarakenteiden palotiivistämiseen.
CE-merkintä-ETAG 026
Luokitusstandardi EN13501-2
Testistandardi EN-1366-3
ETA-20/1318


:

Käyttö/tarkoitus

FP302 on testattu muoviputkien, eristettyjen palamattomien putkien ja kaapelinsuojaputkien (tyhjien tai täytettyjen) tiivistämiseen.

Varmista tuotteen soveltuvuus, lue käyttöturvallisuustiedote ja käyttöä koskevat ohjeet ennen tuoteen käyttöä.

Yksittäiset FP302-rullat on erotettava toisistaan irrokepaperilla, kun ne pinotaan pakkaamattomina.
FP302 asennusten tarkastusta silmälläpitäen tulee tuotteen ulottua kaikista alustoista enintään 10 mm.( Tämä mahdollistaa helpon tarkastuksen.)
FP302 voidaan asentaa myös mihin tahansa lattialaatan sisäpuolelle, jopa 300 mm:n etäisyydelle lattian alapinnasta. Suosittelemme asennusta joko laatan ylä- tai alapintaan, jotta tarkastuksen suoritus olisi mahdollisimman helppo ja kustannustehokas.
FP302 tulee asentaa symmetrisesti levyseinärakenteisiin, joissa on FB750 palokatkolevy.
Älä käytä CPVC-putkiin; CPVC putkiin ainoastaan FS719 HP Blue
Jos FP302 käytetään Pegler X-Press Carbon -teräsputkien ympärillä, on kuultava putkien valmistajaa ja noudatettava hänen suosituksiaan.
FR230:ta yhteydessä, jos läpiviety instalaatio edellyttää lämpölaajenemista, FP302:n tulee asentaa koko FR230:n syvyyteen, jos vaihtoehtoista lämpökosketusliitosta ei ole käytetty.
Tuote on testattu irrotusnauhan kanssa tai ilman sitä, joten sitä voidaan käyttää teipillä tai ilman.

Noudata asennuskohteen työterveys- ja turvallisuusohjeita. Katso lisätietoja yksittäisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteista.

  • Palonkestävyys 4- tuntiin. Testistandardin EN 1366-3 mukaisesti.
  • Säilyttää pysyvästi elastisuutensa.
  • Korkea kosteuden kestävyys.
  • Helppo asennettavuus.
FP302_käyttöturvallisuustiedote.pdf Käyttöturvallisuustiedotteet
NF_FP302_datasheet_Palokatkonauha_fi-FI_v3.pdf TDS